حصر اوجالان و اقدام آمریکا بر علیه سه پیشاهنگ پ.ک.ک محکوم شد

​​​​​​​در شهرهای کپنهاگ و برلانگ حصر تحمیل شده به عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد و تصمیم آمریکا بر علیه سه پیشاهنگ پ.ک.ک و ک.ج.ک جمیل باییک، دوران کالکان و مراد کارایلان محکوم شد. در استرالیا نیز یاد سید رضا درسیم گرامی داشته شد

کپنهاگ- دانمارک

در شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک گروهی از فعالین در جلوی سفارت امریکا تجمع کردند. در این تجمع تصمیم آمریکا بر علیه ۳ رهبر پ.ک.ک و ک.ج.ک محکوم شد.

 

در این تجمع همزمان با بلند کردن تصاویر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد، پرچم پ.ک.ک نیز به اهتزاز درآمد.

 

همچنین بیانیه‌ای از طرف جنبش زنان کردستان و مرکز جامعه ی دمکراتیک کرد قرائت شد و به مبارزات خلق کرد در مقابل تبهکاران داعش اشاره شد و اقدام آمریکا را تقبیح کردند.

 

برلانگ-سوئد

در شهر برلانگ سوئد با پیشگامی جوانان انقلابی راهپیمایی انجام گرفت.

 

در این راهپیمایی انزوای تحمیل شده به رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و تصمیم امریکا محکوم شد.

 

فواد پرسوس از طرف جوانان سخنانی را قرائت کرد و اعلام کرد، بدون شک جوانان کرد انزوای تحمیل شده به رهبر آپو را در هم خواهند شکست.

 

ملبورن- استرالیا

در شهر ملبورن استرالیا مراسم بزرگداشت ٨۱ امین سالگرد اعدام رهبر کرد سید رضا و دوستانش برگزار شد.

 

این مراسم توسط مرکز جامعه‌ی دمکراتیک کرد در ویکتوریا برگزار شد.