حفظ دو پایگاه نظامی روسیه در سوریه

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در بیانیه ای اعلام کرد که روسیه دو پایگاه نظامی خود را در سوریه باقی می گذارد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در بیانیه ای اعلام کرد که روسیه دو پایگاه نظامی خود را در سوریه باقی می گذارد.

 

بعد از فرمان بازگشت نظامیان روسیه از سوریه که توسط ولادمیر پوتین رئیس جمهور این کشور اعلام شد، سخنگوی کاخ کرملین در بیانیه ای اعلام کرد که دو پایگاه نظامی روسیه در سوریه باقی می ماند.

 

دیمیتری پسکوف در ادامه اظهارت خود گفت:" به دلیل پایان وظایف نیروهای نظامی ما و رفع خطر تروریسم در سوریه ، دیگر نیاز به وجود نیروهای زیادی در این کشور نمی باشد".

 

پسکوف خاطرنشان کرد که تنها دو پایگاه نظامی روسیه در کشور سوریه باقی می ماند.