"تا زمانی که اوجالان رفع حصر نشود مشکلی حل نخواهد شد"

​​​​​​​صالیحا آی‌دنیز، نماینده پارلمانی حزب دمکراتیك خلق‌ها می‌گوید تا زمانی که حصر فشرده بر اوجالان رفع نشود فضای سیاسی خاورمیانه آرام نمی‌گیرد

صالیحا آی‌دنیز، نماینده پارلمانی حزب دمکراتیك خلق‌ها می‌گوید تا زمانی که حصر فشرده بر اوجالان رفع نشود فضای سیاسی خاورمیانه آرام نمی‌گیرد

 

از تابستان دو سال پیش تاکنون هیچگونه ملاقات یا تماسی با رهبر خلق کُرد در زندان جزیره امرالی ترکیه صورت نگرفته است.

 

حتی اعتراض به این موضوع در ترکیه جرم به حساب می‌آید. گزارش‌ها حاکیست دهها تن از فعالین سیاسی که در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند در مورد نحوه نگاه به وضعیت زندان امرالی مورد بازخواست قرار گرفته‌اند.

صالیحا آی‌دنیز نماینده مردم شهر آمَد در پارلمان ترکیه می‌گوید بازجویی اینگونه از هم حزبی‌های او نشان می‌دهد که در ترکیه دیکتاتوری و فاشیسم حاکم است.

 

او خواستار رفع حصر کنونی از اوجالان شده و تأکید می‌کند که تا زمان حل این مسئله نمی‌توان از برقراری آرامش در منطقه صحبت کرد. نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها می‌گوید شدت گرفتن جنگ با کردها به همین دلیل است.