ک.ج.ک یاد ١٠ زندانی شهید در زندان آمَد را گرامیداشت

​​​​​​​ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان-ك.ج.ك به مناسبت ٢٢امین سالروز جنایات وحشیانه رژیم ترکیه در زندان آمَد بیانیه‌ای منتشر کرده و از ١٠ زندانی انقلابی که با ضربات "گرزهای میخی" استعمارگران به شهادت رسیدند تجلیل به عمل آورد

ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان-ك.ج.ك به مناسبت ٢٢امین سالروز جنایات وحشیانه رژیم ترکیه در زندان آمَد بیانیه‌ای منتشر کرده و از ١٠ زندانی انقلابی که با ضربات "گرزهای میخی" استعمارگران به شهادت رسیدند تجلیل به عمل آورد

 

ک.ج.ک در این بیانیه خاطرنشان کرده است؛ ٢۴ سپتامبر، ٢٢ سال از قتل‌عام وحشیانه سال ١٩٩۶ در زندان آمَد سپری شد. ما از ١٠ رفیق خود که سر آنان با گرزهای میخی متلاشی شده و به شهادت رسیدند با احترام یاد می‌کنیم. عهد می‌بندیم که در مبارزه خود یاد آنان و مقاومتشان را زنده نگه داریم و کردستان آزاد، ترکیه دمکراتیک وخاورمیانه دمکراتیک را محقق نماییم.

 

ک.ج.ک خاطرنشان کرده است ٢٢ سال پیش در چنین روزی نظامیان و نگبهانان زندان آمَد با گرز‌های میخی و میله‌های آهنی به زندانیان حمله کردند و امروزه رژیم فاشیست حاکم به همان رویه ادامه می‌دهد.

 

در بیانیه آمده است:"٢۴ سپتامبر ١٩٩۶ روز ملاقات زندانیان آنان را به کریدورها برده و از سوی نظامیان و نگهبانان زندان با گرزهای میخی و میله‌های آهنی هدف حمله ددمنشانه قرار گرفتند و ١٠ انقلابی را کشته، دهها تن دیگر را زخمی کردند."

 

ک.ج.ک با یادآوری اینکه این قتل‌عام سطح وحشی‌گری فاشیست‌ها را نشان می‌دهد از آن به عنوان گام نخستین برای قتل‌عام ١٩ دسامبر ٢٠٠٠ در زندان‌های ترکیه نام می‌برد. ک.ج.ک خاطرنشان کرده است که عاملان و آمران هر دو قتل‌عام هرگز مورد بازخواست و محاکمه قرار نگرفتند؛ "بالعکس آنانی که به این کشتارها دست زدند بر مناصب عالی گماشته و مورد تقدیر قرار گرفتند. فاشیسم ١٢ سپتامبر ١٩٨٠ و سیاست‌های چرکین جنگ‌طلبانه دهه ٩٠ در زندان‌های ترکیه و کردستان امروز از سوی رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ همچنان ادامه دارد."

 

ک.ج.ک با یادآوری حملات همه‌جانبه رژیم ترکیه بر رهبر خلق کُرد در زندان انفرادی امرالی آنرا نشانه عیان فاشیسم رژیم ترکیه عنوان کرده و این حملات را حمله به خلق كُرد، خلق‌های ترکیه و نیروهای دمکراتیک می‌داند.

 

ک.ج.ک رژیم حاکم بر ترکیه را ثمره قتل ١٠ انقلابی با گرزهای میخی در ٢۴ سپتامبر ١٩٩۶ و زنده سوزاندن زندانیان در ١٩ دسامبر ٢٠٠٠ دانسته و می‌گوید:"در زندان آمَد نه اَعمال دهه ١٩٨٠ و نه ١٩٩٠ نتوانستند فاشیسم را تحمیل کنند و بالعکس با مقاومت، با مبارزه خلق و گریلا به ارزش‌های بزرگ روحی مبدل شده‌اند."

 

ریاست مشترک ک.ج.ک تصریح کرده است: "ما هیچگاه رفقایی را که وحشیانه در ٢۴ سپتامبر به شهادت رسیده و یا زخمی شدند فراموش نکرده‌ایم."

 

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالسیم جوامع کردستان در پایان بیانیه با ابراز وفاداری به آرمانهای شهیدان بر تداوم راه مبارزه علیه فاشیسم و تحقق کردستان آزاد تأكید نموده است.