"نباید در مقابل سرکوب و ارعاب پ.د.ک سکوت کرد"

کمیسیون‌های باشور کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک کورد-اروپا(ک.ج.د.ک-اروپا) در مورد وضعیت جنوب کوردستان و دستگیری روزنامههنگاران و فعالان، بیانیههای منتشر کرد.

کمیسیونهای باشور ک.ج.د.ک- اروپا اعلام کرد، در حالی که منتظر بودند راهپیمایان و معترضان و فعالان علیه اشغالگری ارتش ترکیه در باشور کوردستان آزاد شوند، حکومت باشور کوردستان به ویژه پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) طی چند روز گذشته به خانه‌ی روزنامه‌نگار شیروان شیروانی حمله کرده و وی را دستگیر نمود.

متن بیانیه‌ی کمیسیونهای باشور ک.ج.د.ک-اروپا

"نباید سرکوب و ارعاب حکومت پ.د.ک پذیرفته شود

وضعیت اقلیم کوردستان روز به روز از لحاظ مدنی، اقتصادی و معیشتی مردم بدتر می‌شود. فساد و دزدی به شدت افزایش ‌یافته است و به بخشس طبیعی از حکومت تبدیل شده‌اند. حتی در تلاشند تا فرصتی ایجاد کنند برای آنکه دستگاه‌های خدمت‌رسانی و آموزشی و بخش بهداشت و درمان را به ملک افرادی درآورند، همچنین در بخش عمومی خدمات، می‌خواهند آنرا به بخش ویژه و به منبع سود و ملک مسئولین و شرکتها تبدیل کنند، دهها نقشه‌ی ویرانگر برای این بخش‌ها تدارک دیده‌اند! اینها و دهها مسئله‌ی دیگر سبب شده است که مردم دیگر توان زندگی نداشته باشند.

جنگ و اشغالگری و پیش‌قراولی برای ارتش نرکیه یکی دیگر از آن اعمال ناروای حکومت اقلیم کوردستان و به ویژه پارت دمکرات کوردستان است، که در مقابل آزادیخواهان کورد و جنبش آزادی گریلا و کوردهای آزاده انجام می‌دهند. همه‌ی اینها سبب شده‌اند که دیگر مردم سکوت نکنند و صدایشان را برآورند، با اراده و صدایی زلال بگویند؛ نه به همه‌ی این اعمال قبیح، نه به این حکومت فاسد و مافیایی و خودفروش.

در مقابل حکومت اقلیم و در واقع پ.د.ک؛ به جای آنکه به حرف مردم و فعالان مدنی و سیاسی گوش دهد، روش ترس و ایجاد رعب و وحشت و سرکوب را به کار می‌گیرد.

پ.د.ک و حکومت مسرور بارزانی طی چند هفتههی گذشته تعداد زیادی فعل مدنی و سیاسی را در منطقه‌ی بهدینان و هولیر دستگیر کردند. تنها علت این دستگیری‌ها هم این است که این فعالان خواهان حقوق خود و مردم هستند، در اعتراضات شرکت کرده بودند و علیه اشغالگری دولت ترکیه در باشور کوردستان و قتل‌عام و بمباران مردم، صدای خود را بلند کرده بودند. اما در مقابل سران پ.د.ک و حکومت مسرور بارزانی، مانند حکومت بعث دست به ارعاب و دستگیری مردم زدند.

هممیهنان آزادیخواه ......

در حالی که ما منتظر بودیم که همههی زندانیان سیاسی آزاد شوند، متاسفانه در ۰۷/۱۰/۲۰۲۰ به خانههی فعال مدنی و سیاسی شیروان شیروانی حمله کرده و به شیوه‌ای وحشیانه وی را دستگیر کرده‌اند، خانه‌ی وی را به طور کامل جستجو کرده و وسایل شخصی او را با خود برده و همسر و فرزندش را به شدت وحشت زده کردههاند.

ما به عنوان کمیسیونهای باشور کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک کورد در اروپا اعلام می‌کنیم؛ همانطور که قبلا با کار دیپلماتیک و اعتراضات خیابانی و تجمع در مقابل سفارت‌های عراق، سکوت نکرده‌ایم و برای این هدف هم با چندین تن از شخصیتهای سیاسی آزادیخواه و گروه و طیفهای سیاسی هماهنگ بودیم، همین‌طور این ارهاب و سرکوب و وحشت‌پراکنی سران پ.د.ک را محکوم کرده‌ایم. اکنون نیز با همان شیوه در مورد این موضوع به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم و هر چه سریعتر برای آزادی شیروان شیروانی و همه‌ی زندانیان سیاسی دست به کار و فعالیت می‌زنیم.

از همه‌ی طیفهای سیاسی و سازمان‌های مدنی و فرهنگی و شخصیتها و همه‌ی کوردهای آزادیخواه که در خارج از میهن هستند، می‌خواهیم که سکوت نکنند و همه با هم دست در دست یکدیگر فعالیتها و اعتراضاتمان را گسترش دهیم و همه‌ی افکار عمومی و آزادیخواهان را از این کار ضد آزادی و غیرانسانی پ.د.ک و حکومتش آگاه کنیم تا فشارها بر آنها را افزایش دهیم."