رد درخواست دستگیری موسی اورهان

هیات دادرسی «موسی اورهان»، افسری که مسئول تجاوز و خودکشی «ایپک ار» بود، در نشست اول محاکمه وی فرمان دستگیری وی را رد و دادرسی را تعویق نمود. لیمه کلینچ مادر ایپک ار اظهار داشت که تا زمانیکه زنده باشم این پرونده را پیگیری می‌کنم.

موسی اورهان از افسران ارتش ترکیه در منطقه قوبین از توابع سرت با تعدی به یک دختر جوان کورد، یاعث شد این دختر دست به خودکشی بزند. روز گذشته جلسه دادگاهی افسر نامبرده در شعبه یک دادگاه جرایم کیفری سرت برگزار شد. در جلسه دادگاهی موسی اورهان اظهار داشت که غیر از اظهارات پیشین خود مایل نیست سخن بگوید و از حق سکوت خود استفاده می‌کند.

بعد از اظهارات وی، دادگاه از پدر ایپک ار در رابطه با اطلاع وی از این موضوع سوال به عمل آورد، پدر ایپک ار نیز در پاسخ دادگاه اظهار داشت که بعد از تعدی این افسر وی دریافته است که دخترش با فرد نامبرده آشنایی داشته است. وی ساعت یک شب به روستا آمده و وی را از خانه بیرون برده و به وی مشروب داده است. وی از دخترم درخواست کرده است که با وی به خارج از روستا بروند که دخترم نیز آن را قبول نکرده است، وی بار دیگر به دخترم تلفن زده و گفته است من نظامی هستم، اشتباه برداشت نکن، به من اعتماد داشته باش.

مادر ایپک ار نیز در دادگاه اظهار داشت که تا زمانیکه زنده باشم پیگیر این پرونده خواهم بود. تا زمانی که زنده باشم مسئله این تعدی به دخترم را پیگیری می‌کنم. باید این افسر به مجازات عملی که انجام داده است برسد. دخترم نامه‌ای را با خط خود برجای گذاشته است. لازم است که دادگاه در این رابطه موضوع را پیگیری نماید.

وکلای این خانواده نیز اظهار داشتند زمانی که ایپک در بیمارستان بوده است توانسته است بگوید که به دلیل تجاوز دست به خودکشی زده است. وکلا از دادگاه درخواست کردند که گزارشهای کادر درمانی به پرونده ضمیمه شود. وکلا همچنین گفتند که ایپک نوجوان بود. تازه به ١٨ سالگی رسیده بود. موسی به دلیل تناقض گفته‌های خود از حق سکوت استفاده کرده است. ما خواهان دستگیری متهم هستیم. بعد از اظهارات خانواده و وکلای مقتول، دادگاه با پذیرش درخواست وزارت سیاست‌های اجتماعی و خانواده برای شرکت در رسیدگی به پرونده، درخواست نهادها و جمعیت‌های زنان را رد کرد. دادگاه تصمیم گرفت بدون اینکه افسر متهم در بازداشت باشد، نشست بعدی دادگاه وی در ٢۵ فوریه سال ٢٠٢١ برگزار شود.