سازمان حقوق بشر: بیش از یک میلیون پناهنده سوری در ترکیه ثبت نام نکرده‌اند

شاخه سازمان حقوق بشر استانبول در گزارش خود در این رابطه اظهار داشت که بیش از یک میلیون آواره سوری بدون اینکه نام خود را در لیست آوارگان ثبت نام نموده باشند، در ترکیه حضور داشته و تمامی حقوق آنان زیر پا گذاشته می‌شود.

شاخه سازمان حقوق بشر استانبول به مناسبت ۱۷ اکتبر، روز مبارزه بین‌المللی علیه آوارگی، گزارش خود را در رابطه با نقض حقوق بشر بین ماه‌های ژانویه و سپتامیر ۲۰۲۰ گزارشی را منتشر کرده است. در رابطه با وضعیت پناهندگان و آوارگان این سازمان اشاره نموده است که در جریان ۹ ماهه گذشته حقوق آوارگان و پناهندگان سوری به طور مستمر مورد نقض قرار گرفته است.

گُلسرن یولری ریاست مشترک این سازمان با قرائت این گزارش اظهار داشت که پناهندگان در سایه روشن مرز زندگی قرار دارند. تا ۲۳ سپتامبر سال جاری بر اساس داده‌های رسمی در ترکیه ۳ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۹۶۸ پناهنده نام خود را در لیست پناهندگان و آوارگان ثبت کرده‌اند، ۴۰۰ هزار پناهنده ثبت نام شده از کشورهای دیگر نیز از کشورهای دیگر حضور دارند. یولری در بخش دیگری از این گزارش اظهار داشت که بیش از یک میلیون آواره سوری بدون ثبت نام در ترکیه حضور دارند. وی خاطرنشان ساخت از آنجا که نام این افراد در لیست آوارگان قرار ندارد، نمی‌توانند از هیچ یک از حقوق خود استقاده کنند. کودکان نمی‌توانند در مدارس حضور یابند. از طرف دیگر برای سوری‌ها کلاس‌های متفاوتی برگزار شده یا میان کودکان تبعیض قائل می‌شوند یا کودکان سوری دچار انزوا می‌شوند. کودکان از حقوق آموزشی خود و تمامی حقوق بهداشتی خود محروم می‌شوند. حقوق پناهندگی به آنان پرداخت نمی‌شود و از آنها نیز هیچگونه محافظتی به عمل نمی‌آید. در مقطع کنونی که جامعه با ویروس کرونا قرار گرفته است، شمار پناهندگان سوری در مراکز اردوگاهی در سه سال اخیر از ۲۲۸ هزار نفر به ۶۰ هزار نفر رسیده است. به همین دلیل آنها از حقوق پناهندگی و نظارتهای بهداشتی نیز محروم شده‌اند.

یولری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که در افق ترکیه شاهد هیچگونه پروژه‌ای مبنی بر ایجاد اعتماد و امنیت مشاهده نمی‌گردد. به همین دلیل است که جوانان و پناهندگان سوریه خواهان عزیمت به اروپا هستند. طبق داده‌های وزیر رفاه اجتماعی، ۴ میلیون پناهنده سوری اجازه یافته‌اند که از کمک‌های عمومی بهره‌مند شوند. اما پناهندگانی که اجازه کار یافته‌اند ۳۱ هزار و ۱۸۵ نفر هستند. طبق داده‌های سلیمان سویلو، در ۳۰ مارس۲۰۲ افرادی که از دروازه‌های ادرنه از ترکیه به مقصد کشورهای خارجی خارج شده‌اند، ۱۳۰ هزار و ۴۶۹ نفر بوده است.

یولری با اشاره به آمار پناهندگان و افرادی که یه سازمان حقوق بشر آمده نسبت به وضعیت خود شکایت نموده‌اند نیز گفت: تا کنون موارد فراوانی از پناهندگان سوری به این مرکز مراجعه کرده و نسبت به عدم رسیدگی به وضعیت اقامت، اجازه کار و برخوردهای خشن با آنان شکایت کرده‌اند. سازمان حقوق بشر در گزارش خود پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت آوازگان مطرح نمود. در این پیشنهادات آمده است که باید راه را بر زبان تنفر در ترکیه بست. لازم است که بر اساس پیمانها و معاهدات بین‌المللی با اوارگان رفتار نمود. باید حقوق زنان و کارگران پناهنده و آواره رعایت گردد. لازم است کسانی که به آوارگان حملات نژادپرستانه می‌کنند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. لازم است اداره مهاجرت شکایات آوارگان را پیگیری نماید. لازم است شهروندان سوریه بتوانند به سازمانهای بین‌المللی مراجعه کنند و خواهان حقوق خود شوند. لازم است حقوق آموزشی، بهداشتی آوارگان تامین گردد.