سخنگوی ه.د.پ: بلوک ضد فاشیستی را گسترش می‌دهیم

سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام نمود که آنها علیه حملات صورت گرفته به حزب دمکراتیک خلق‌ها مبارزه خود را با توسعه بلوک ضد فاشیستی، گسترش می‌دهند.

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها(ه.د.پ) در رابطه با تحولات اخیر سیاسی در مرکز این حزب نشستی خبری را برگزار کرد.

در این نشست خبری گونای سخنان خود را به مناسبت هشتمین سالگرد تاسیس حزب دمکراتیک خلق‌ها آغاز کرده و اظهار داشت: هشت سال پیش از این با این هدف که هوای تازه‌ای در جامعه ترکیه دمیده شود، برای ایجاد آینده‌ای آزاد و دمکراتیک، ما گردهم آمده و با تصمیم کنگره دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.ک)، حزب دمکراتیک خلق‌ها را تاسیس کردیم. ما در مقابله با اقتدار و تک‌محوری، حزبی متنوع و متکثر را تاسیس کردیم؛ ما به آلترناتیفی برای احزاب سیستم تبدیل شدیم. ما به بارقه‌های امید تبدیل شدیم. ما با سیاستهایمان مبنی بر در پیش گرفتن راه سوم، کسانی را که براین باور بودند شکست نمی‌خورند را به هزیمت کشاندیم. هم سیاست را در خیایان و در مجلس همزمان به پیش بردیم. ما به امید فرودستان تبدیل شدیم.

گونای در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان ساخت که حزب دمکراتیک خلق‌ها ۵ سال است که با حملات بسیار سنگینی مواجه شده است، اما علیرغم این حملات همچنان مبارزه خود را پیگیری کرده است. ما در مقابله با فاشیسم مبارزه خود را گسترش می‌دهیم. در مقابله با فاشیسم جبهه ضد فاشیستی را توسعه می‌دهیم. انتخاب کنندگان ما صرفا به این دلیل که به ما رای می‌دهند، دستگیر و بازداشت می‌شوند. هدف بمب‌گذاری‌ها قرار گرفته و قتلعام می‌شوند. دستگیر و تبعید می‌شوند. ما تلاش می‌کنیم رهبری تمامی آنها را برعهده بگیریم. هیچ حزبی، یارای مقاومت در برابر یک صدم فشارهایی را که به ما وارد می‌شود ندارد.

ابرو گونای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که حزب دمکراتیک خلق‌ها در مقابله با فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ دست به بزرگترین مقاومت ممکن زده است. ما در این مبارزه بر سیاست دمکراتیک خود اصرار می‌ورزیم. ما ذهنیت مبارزه و مقاومت را گسترش داده و خود به بخشی از فرایند راه حل تبدیل می‌شویم. ما در نهایت به حزب پیشرو راه حل تبدیل خواهیم شد و در این میان هیچگونه امتیازی برای حل دمکراتیک و صلح آمیز مسئله کورد نمی‌دهیم.

ممنوعیت زبان و تئاتر کوردی

ابرو گونای در واکنش به ممنوعیت روی صحنه رفتن تئاتر به زبان کوردی از سوی گروه تئاتر ژیانا نو نیز اظهار داشت: وزیر کشور و استاندار به بهانه امنیت اجتماعی این تئاتر را ممنوع کرده است. این موضع، موضعی حقارت‌آمیز است. این اثر هنری، بر اساس نوشته نویسنده مشهور ایتالیایی داریو فو بر روی صحنه رفته است. پیش از این نیز ده‌ها بار به زبان کوردی و ترکی روی صحنه رفته است. اظهارات استاندار و وزیر یادآور سخنان آقای ودات تورکالی است که می‌گوید سیستم آموزش سراپا جهل و نادانی است؛  اگر این دو ذره‌ای حیا داشته باشند حتی برای یک روز در این مسند نخواهند ماند. سخنان این دو نشانه‌ای از دشمنی با کورد است. حمله علیه زبان و فرهنگ کوردی صرفا به این موارد محدود نمی‌شود. حاکمیت روزنامه آزادی ولات و انستیتوی کورد را نیز تعطیل کرده است. دبستان‌های زبان کوردی را مهر و موم نموده است. در مجلس از زبان کوردی به عنوان زبانی ناشناخته یاد می‌شود.

پنهان کردن حقایق از طریق دستگیری روزنامه‌نگاران

ابرو گونای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستگیری روزنامه‌نگاران آژانس خبری مزوپوتامیا و ژن نیوز نیز اظهار داشت: عثمان شیبان و سروت تورگوت را در منطقه وان از هلیکوپتر به زمین انداختند. اما در رابطه با کسانی که این اقدام را انجام داده بودند هیچگونه پرونده‌ای تشکیل نشد و حتی یک نفر نیز دستگیر نشد. اما در عوض، خبرنگار آژانس خبری مزوپوتامیا، عدنان بیلن و جمیل اوغور، شهریبان آبی و نازان سالا خیرنگاران ژن نیوز که در پی افشای حقیقت بودند دستگیر می‌شوند.

پرونده ایپک ار، پرونده‌ای است که به تمامی زنان ارتباط می‌یابد

ابرو گونای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده ایپک ار و افسر عامل تجاوز به این دختر کورد که باعث خودکشی وی نیز شده است اظهار داشت که عامل این تجاوز و خودکشی روز گذشته در دادگاه حضور یافته است. این پرونده متعلق به همه زنان است. ما به عنوان حزب دمکراتیک خلق‌ها و هم به عنوان مجلس زنان این حزب، تا آخرین مرحله این پرونده را پیگیری می‌کنیم. ما برای مجازات موسی اورهان از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کنیم.

حمله به اتحادیه پزشکان

گونای در رابطه با حملات صورت گرفته علیه اتحادیه پزشکان نیز اظهار داشت: همان ذهنیت مقابله و سرکوب در مقابل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها نیز وجود ندارد. وزیر کشور ترکیه خود را فراتر از قوانین تصور می‌کند. با یک بخشنامه قوانین را باطل اعلام می‌کند. این بخشنامه‌های وزیر آشکارا در مخالفت با قانون قرار دارد. اردوغان در نشست اخیر خود اتحادیه پزشکان را مورد هدف قرار داده است و از این طریق آشکار مداخله در امور پزشکان را نیز به عنوان اهداف خود ذکر کرده است.

منبع: e-rojname