حمله اشغالگرانه دولت ترک به خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه- هفتمین روز

خلقهای شمال و شرق سوريه به مقاومت تاريخی عليه حملات اشغالگرانه دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن ادامه می‌دهند + حمله اشغالگرانه دولت ترک به خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه- ششمین روز + پیکر ۵ شهید مقاومت شرف و انسانیت در قامشلو به خاک سپرده شدند