آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زندان اوین منتقل شدند

آتنا دائمی و گلرخ ایرای دو کنشگر مدنی محبوس در زندان، روز چهارشنبه از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدەاند

آتنا دائمی و گلرخ ایرای دو کنشگر مدنی محبوس در زندان، روز چهارشنبه از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدەاند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی که روز چهارم بهمن سال گذشته با ضرب و شتم از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک تبعید شده بودند، روز چهارشنبه به زندان اوین بازگردانده شدند.

 

این دو کنشگر مدنی پیش از این در اعتراض به این تبعید غیر قانونی اعتصاب غذا کرده بودند.

 

گلرخ ابراهیمی ٣ آبان ماه ٩۵  توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم شش سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان منتقل شد. دلیل بازداشت گلرخ ابراهیمی، استناد به داستان منتشر نشده ای در نقد سنگسار اعلام شد.

 

آتنا دائمی نیز مهرماه سال ٩٣ به دلیل فعالیت های حقوق بشری مسالمت آمیز مدنی بازداشت و به هفت سال زندان محکوم شد.