آرین قامیشلو: ی.پ.ژ برای آزاد نمودن زنان ایزدی اسیر در جبهه‌ی مقدم جنگ است

مقاومت مبارزان ی.پ.ژ علیه تبهکاران داعش در باغوز ادامه دارد. آرین قامیشلو فرمانده‌ی ی.پ.ژ خاطرنشان نمود که هدف اصلی آنها آزاد کردن زنان و کودکان ایزدی از دست داعش است

مقاومت مبارزان ی.پ.ژ در عملیات طوفان جزیر در دیرالزور و بخصوص باغوز ادامه دارد. روزانه مبارزان ی.پ.ژ صدها زن و کودک را آزاد می‌کنند. در میان این افراد زنان و کودکان ایزدی حضور دارند که در سال ۲۰۱۴ توسط داعش از شنگال ربوده شدند.

 

آرین قامیشلو فرمانده‌ی ی.پ.ژ در مورد شرکت مبارزان ی.پ.ژ در جنگ "پایان دادن به ترور" و آزاد کردن غیرنظامیان با خبرگزاری فرات مصاحبه‌ای انجام داد.

"فقط غیرنظامیان آزاد می‌شوند، تبهکاران خود را تسلیم می‌کنند"

جنگ پایان دادن به ترور به پایان خود نزدیک میشود. روزانه زنان و کودکان ایزدی آزاد می‌شوند. در این هفته بیشتر از ۷ هزار غیرنظامی، خانواده‌ی تبهکاران داعش و خود تبهکاران از باغوز خارج شده و خود را تسلیم مبارزان کرده‌اند.

 

" هدف ما آزادی زنان ایزدی اسیر است"

آرین قامیشلو به آزادسازی غیرنظامیان و بخصوص زنان و کودکان ایزدی که اسیر داعش بودند اشاره کرد و گفت، "برای ما به عنوان ی.پ.ژ این مبارزات بسیار مهم است، چون ما زنان و کودکان ایزدی را آزاد می‌کنیم. هنوز تعدادی از زنان ایزدی در باغوز هستند."

 

"داعش به زنان ایزدی ظلم بزرگی روا داشت"

قامیشلو گفت، هر زن ایزدی که آزاد می‌شود داستان غم انگیزی دارد. وی گفت،"یک زن ایزدی که دیروز آزاد شد وتی در مورد خودش سخن می‌گفت، مشخص شد که ده بار به ازدواج اجباری درآمده است و زبان و آیین خود را به او تحمیل کرده‌اند."

 

" زنان آزاد شده به ی.پ.ژ می‌پیوندند"

این فرمانده‌ی ی.پ.ژ در گفت، ی.پ.ژ تاثیر بسیاری بر زنان منطقه گذاشته است، پس از آنکه این مناطق آزاد شده‌اند تعداد زیادی از زنان به ی.پ.ژ پیوسته‌اند.

 

"در روزهای آینده داعش پایان می‌یابد"

آرین قامیشلو در پایان سخنانش گفت، تعداد کمی غیر نظامی در باغوز مانده‌اند و تبهکاران از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.

 

آرین گفت،"تبهکاران داعش از حساسیت ما در مقابل غیرنظامیان سوءاستفاده می‌کنند. به تاکید در روزهای آینده باغوز کنترل خواهد شد و تبهکاران داعش به کلی نابود می‌شوند."