آغاز پروژه‌ی "ژینیار" با سنبل رفیق دربند، "زینب جلالیان"

​​​​​​​ژینیار با شعار " آوای زنان آفرینندە و یاران زندگی آزاد" در زمینه مبارزه آزادیخواهی زنان فعالیت خود را آغاز کرده است

تلاشگران و مبارزان جنبش "خیابان" و  بخصوص زنان مبارز و تلاشگر این جنبش با هدف حمایت از زنانی که صدای آنها خفه شده و یا به حاشیه رانده شده‌اند و همچنین برای حمایت از زنان آزادی‌خواه خیابانها آغاز پروژه‌ی "ژینیار" را طی بیانیه‌ای اعلام کردند.

 

در این بیانیه به اهداف این پروژه اشاره شده است و از زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد به عنوان نمونه‌ای از یک زن انقلابی و آزادیخواه و به عنوان یک سنبل یاد شده است. "ژینیار را با نام زنان بدون نام و نشان نامگذاری کردیم، آنهایی که راه آزادی ملتهای تحت ستم را انتخاب کردند و در این راه آزار بسیاری متحمل شدند. زنانی که نه کارگرند، نه همسر مردی و نه شرف آن زن سردرگم و ناتوان. آنها زنانی هستند مانند زینب جلالیان که نه تنها سرمایه‌داری آنها را دستگیر کرده است بلکه فکر حاکم بر جنبشهای انقلابی و دمکراتیک هم آنها را به حاشیه رانده‌اند."

 

همچنین اشاره شده که ژینیار پروژه‌ایست برای خودشناسی زنان؛ "ژینیار تلاشیست برای خودشناسی و شناخت از خود زن است، مبارزه‌ی زنیست که کارگر است، همسر است و همچنین شرف است برای زنی که نه کارگر است، نه همسر و نه ناموس."

 

در پایان این بیانیه ژینیار اینگونه تعریف شده است:"تو با روش خود مبارزه کند، ما زنان نیز با روش خود".

 

آدرس وبسایت ژینیار: