احزاب باید پروژه‌های مشخص خود را داشته باشند

نمایندگان سابق پارلمان عراق که در کنفرانس رایزنی اتحاد ملی کردها شرکت کرده‌اند، در اظهاراتی اعلام کرده‌اند که احزاب در راستای اتحاد ملی، باید پروژه‌های مشخصی باشند

نمایندگان سابق پارلمان عراق که در کنفرانس رایزنی اتحاد ملی کردها شرکت کرده‌اند، در اظهاراتی اعلام کرده‌اند که احزاب در راستای اتحاد ملی، باید پروژه‌های مشخصی باشند

 

زوزان محمد و ربیعه محمد عبدالله نمایندگان کرد که در دوره‌های قبل نماینده اقلیم در پارلمان عراق بوده‌اند، در گفتگویی با خبرگزاری فرات با لزوم اتخاذ برنامه‌ها‌یی واضح از طرف احزاب برای ایجاد اتحاد ملی کردها سخن گفتند. زوزان محمد در این گفتگو به تلاش‌های ک.ن.ک برای برگزاری این دور از رایزنی‌ها اشاره کرد و گفت زمان این دور از گفتگوها بسایر مهم و حیاتی‌ست؛ این مذاکرات در وضعیتی تاریخی برگزار می‌شود. مواردی از قبل بحران اقتصادی-سیاسی در باشور کردستان و هم‌چنین بحران سیاسی در دیگر بخش‌های کردستان، ضرورت ایجاد این کنگره را واجب می‌گرداند. احزاب باید تمامی تلاش خود را در این راستا به‌کار گرفته و با پروژه‌هایی مشخص به میدان آیند.

ربیعه محمد عبدالله نیز در گفتگو با خبرگزاری ما، به انتقاد از حزب دمکرت کردستان عراق (بارزانی‌ها) پرداخت و شرکت نکردن آن‌ها در این دور از رایزنی‌ها را علی‌رغم دعوت شدن، بسیار نابجا دانست. این حزب در بسیاری از مشکلات باشور کردستان نقش دارد و عدم شرکت آن‌ها در این گفتگوها، یک کوتاهی بزرگ است. آن‌ها باید حضور می‌یافتند و در مورد مشکلات باشور کردستان و مشکلات دیگر بخش‌های کردستان سخن می‌گفتند.

 

ربیعه محمد عبدالله در ادامه سخنان خود تأکید کرد "احزابی که به این گفتگوها آمد‌اند، باید به اصل موضوع و سرچشمه مصاعب موجود بپردازند. کار ما به مانند یک دکتر ست. اگر بیماری را درست تشخیص ندهیم، نمی‌توان انتظار درمان بیماری را داشت. احزاب لزم است به‌صورت مشخص به اصل موضوع اشاره کرده و راهکارها و پروژه‌هایی مشخص را درباره آن ارائه دهند".