اعلام حمایت کژار از اعتراضات مردم روژهلات کردستان

جامعه زنان آزاد روژهلات کردستان-کژار در بیانیەای از اعتراضات مردمی شهرهای مختلف روژهلات که در اعتراض به کشتار کولبران توسط نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد، اعلام پشتیبانی کرده است

جامعه زنان آزاد روژهلات کردستان-کژار در بیانیەای از اعتراضات مردمی شهرهای مختلف روژهلات که در اعتراض به کشتار کولبران توسط نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد، اعلام پشتیبانی کرده است

 

کژار با یادآوری آنکه تاریخ جمهوری اسلامی مملو از فشار، خشونت، زندان و اعدام برای خلق‌های ایران بوده است، می‌گوید: اسلام‌گرایی در کنار منطقی فاشیستی موجب شده که به ویژه خلق‌های کرد، عرب و بلوچ و آذری در حاشیه بمانند و با انواع تبعیض‌ها مواجه شوند.

 

در این بیانیه گفته شده آنچه که اردوغان و حکومت ترکیه در باکور و داعش در روژاوا علیه کردها انجام می‌دهد را حکومت ایران نیز به شکل مشابهی انجام می‌دهد و با سرکوب سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شدید، مرگ را بر جامعه تحمیل کرده تا آن‌را کنترل کند. کژار می‌گوید حکومت درخواست منزلت و حق زندگی را با گلوله پاسخ می‌دهد و کشتار کولبران زحمتکش خود سند این واقعیت است.

 

کژار با دفاع از اعتراضات مردمی اخیر در کردستان و تأکید بر اینکه قیام مردمی برابر با شکست حکومت است از زنان خواسته است به شکلی فعال در اعتراضات نقش‌آفرینی کنند همانطور که در تاریخ این کار را انجام دادەاند.

 

جامعه زنان آزاد شرق کردستان در این بیانیه کشتار کولبران را محکوم کرده و به حکومت گوشزد کرده است از طریق توسل به نیروی نظامی قادر نخواهد بود صدای حق‌طلبی مردم را خاموش کند.