انتقال زندانیان اعتصاب غذا به سلول‌های انفرادی

مسعود یاشاسن از مقاومتگران در اعتصاب غذا علیه انزوای تحمیلی، در سلول‌ انفرادی به مقاومت خویش ادامه می‌دهد. پدر وی محسون یاشاسن به وضعیت جسمی پسر خویش اشاره نمود.

  مقاومت‌های اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ برای پایان یافتن انزوای تحمیلی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان ادامه دارند. مسعود یاشاسن یکی از مقاومت گران اعتصاب روزه‌ی مرگ است که در زندان خارپت بسر ‌می‌برد.

  مسعود یاشاسن سال ۲۰۱۷ دانشجوی دانشکده‌ی دجله بود که دستگیر شده و وی را به زندان گروه D آمد منتقل کردند. سپس در  دادگاه وی را به دلیل عضویت در سازمان به زندان محکوم کردند. وی ۴ ماه در زندان گروه D آمد بسر برده و سپس به زندان خارپت منتقل شد. یاشاسن و رفقایش با آغاز مقاومتشان در ۱مارس/۱۰ اسفند در سلول انفرادی بسر می‌برند.

 

حس شنوایی و بینایی مسعود یاشاسن مختل شده است

  محسون یاشاسن پدر مسعود چهارشنبه‌ی گذشته با پسر خویش ملاقات کرده و اعلام کرد که وضعیت تندرستی پسر وی وخیم است. وی در زمان ملاقات متوجه شده که حس شنوایی و بینایی پسرش مختل شده است. پدر یاشاسن گفت پسرش با وجود وضعیت وخیم سلامتی در سلول انفرادی به مقاومت خویش ادامه می‌دهد.

 

در سلول انفرادی به مقاومت خود ادامه می‌دهند

  محسون یاشاسن اعلام کرد پسر وی در انتقال رفقایش به سلول انفرادی به رئیس زندان اعتراض کرده است و با مسئولان زندان سخن گفته است. یاشاسن اظهار داشت مسئولین زندان به درخواست‌های وی گوش نداده‌اند. یاشاسن گفت پسر وی از ۱ مارس /۱۰ اسفند در سلول انفرادی بسر می‌برد.

 

درخواست نامه نتیجه بخش نیستند

  یاشاسن اعلام کرد که وی برای پسرش خواسته بود درخواست نامه‌ای را برای ریاست زندان بنویسد و بر این اساس تقاضای کاغذ و قلم کرده بود. ریاست زندان هم اعلام کرده است " درخواست‌نامه‌ی شما در اینجا معتبر نیست. " محسون یاشاسن گفت که این اقدام غیر حقوقیست.

 

مطالبه‌ی آنها عمل کردن دولت به قوانین خویش است

  یاشاسن تاکید کرد که درخواست پسر وی مشروع و بشر دوستانه است و آن‌ها از  مقاومت‌های اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ حمایت می‌نمایند. پدر یاشاسن اعلام کرد؛" من از مطالبات پسر خود و رفقایش حمایت می‌کنم. همچنین از مطالبات به حق و مشروع ‌آن‌ها صیانت می‌نمایم و (این درخواست‌ها) درخواست همه‌ی خلق هاست. درخواست آن‌ها برای دیدار رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان با خانواده و وکلای‌ خویش عملی است. انزوای تحمیلی جنایتی علیه انسانیت است. ما تا پایان همراه با زندانیانی که تنها درخواست آن‌ها پایان دادن به حصر است، خواهیم بود. ما انزوای تحمیلی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان را محکوم کرده و درخواست می‌نماییم هر چه زودتر انزوا پایان یابد. "