انجمن افق زنان هامبورگ با اعتصابگران غذا اعلام همبستگی کرد

​​​​​​​"... شما به جرم دفاع از زنان و مردان قهرمان رژاوا و در اعتراض به جنگ تجاوزکارانۀ اردوغان به زندان افکنده شدید. شما با اعتصاب غذای خود در زندان، پژواک صدای همه‌ی آنهایی گشتید که توسط رژیم فاشیستی ترکیه به بند کشیده شده‌اند... "

همبستگی با لیلا گووَن و اعتصاب غذای نامحدود کردستان و خارج از میهن همچنان گسترده‌تر می‌شود. انجمن افق زنان در هامبورگ آلمان با انتشار بیانیه‌ای از مقاومت اعتصاب غذای سیاستمداران و فعالان کردستان برای پایان دادن به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان حمایت کرده‌‌اند.

 

در پیام همبستگی انجمن افق زنان هامبورگ آمده است:

"پیام همبستگی به لیلا گوون

به نام انجمن افق زنان درهامبورگ آلمان عمیقترین همبستگی خود را با شما و همۀ آنهایی که در زندانهای ترکیه دراعتصاب غذا به سر می‌برند اعلام می‌داریم. شما و همۀ آنها نمونه‌های  برجسته‌ای از انسانهایی هستید که برای دفاع از آزادی حاضرید تا پای جان به پیش بروید. اگرچه سرکوب مردم کرد از جانب دولتهای ترکیه تاریخی طولانی دارد، با این وجود باید گفت که اردوغان در رأس دولت فاشیستی ترکیه به بهانۀ مقابله با کودتای ژوئیۀ ٢٠١۶، کودتای همه جانبه‌ای را علیه همۀ نیروهای مترقی، آزادیخواه و چپ در ترکیه سازمان داد. در این میان مبارزان کرد آماج شدیدترین حملات رژیم ترکیه بودند.

 

در تفکر سرکوبگر و ارتجاعی اردوغان جایی برای رهائی ملت کرد موجود نیست. البته این تنها مردم کرد نبودند که باید قربانی سیاستهای ارتجاعی و شوونیستی اردوغان می‌شدند. این تنها عبدالله اوجالان نبود که باید سالها در زندان انفرادی به بند کشیده می‌شد، بلکه او با حمله به عفرین در ژانویه ٢٠١٨ به جنگ زنان و مردانی رفت که افقی پیشرو و مترقی در مقابل مردم خاورمیانه گذاشته بودند.

 

لیلای گرامی

شما به جرم دفاع از زنان و مردان قهرمان رژاوا و در اعتراض به جنگ تجاوزکارانۀ اردوغان به زندان افکنده شدید. شما با اعتصاب غذای خود در زندان، پژواک صدای همه‌ی آنهایی گشتید که توسط رژیم فاشیستی ترکیه به بند کشیده شده‌اند. شما همزمان نشان دادید که  زنان در صف اول مبارزه علیه همۀ سرکوبگری‌های دولتهای ارتجاعی قرار گرفته‌اند.

 

ما درعین حال که عمیقا نگران سلامتی شما هستیم ولی به تصمیم شما برای ادامۀ اعتصاب  غذا احترام گذاشته و امیدواریم که فرصتی برای به گرمی فشردن دست شما بیابیم."