اوزان جانه، هنرمند سرشناس کرد در ادرنه بازداشت شد

هنرمند سرشناس کرد اوزان جانه که برای اجرای برنامه هنری از آلمان به ترکیه رفته بود بازداشت و روانه زندان شد. 

هنرمند سرشناس کرد اوزان جانه که برای اجرای برنامه هنری از آلمان به ترکیه رفته بود بازداشت و روانه زندان شد. 

 

اوزان جانه که در چارچوب کمپین حمایت از حزب دمکراتیک خلقها و اجرای برنامه هنری از آلمان به یکی از مناطق ادرنه در ترکیه سفر کرده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

 

پس از بازجویی های اولیه، او به اتهام عضویت در ک.ج ک دستگیر و راهی زندان شد.

 

در دست داشتن سلاح در بخشی از یک فیلم مربوط به کشتار ایزدیهای شنگال از سوی داعش به عنوان یکی از اتهامات او مطرح شده است. از قرار معلوم جنگ کردها با تبهکاران داعش از سوی مقامات قضایی ترکیه غیر قابل قبول است. در خلال چهار سال گذشته از دولت ترکیه به عنوان بزرگترین حامی لجستیکی و سازمانی داعش نام برده می‌شود.

 

اوزان جانه از تابعیت آلمانی هم برخوردار است.