اولوچ: سلیمان سویلو دروغگوست

اولوچ خاطرنشان ساخت که یک روز بعد از انتخابات تمهیدات این مساله را بررسی کرده‌اند. سویلو-یی که می‌گوید این تصمیم حقوقی است کاملا دروغ می‌گوید.

   ساروخان اولوچ رئیس نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها اظهار داشت زمان انتخابات آنها شنیده‌اند که اردوغان و سویلو گماشتگان را بر شهرداریها تحمیل می‌کنند. اولوچ خاطرنشان ساخت که یک روز بعد از انتخابات تمهیدات این مساله را بررسی کرده‌اند. سویلو-یی که می‌گوید این تصمیم حقوقی است کاملا دروغ می‌گوید.

   رئیس گروه پارلمانی حزب دمکراتیک خلق‌ها ساروخان گفت: آنها در مقابل گماشتگان مبارزه حقوقی و دمکراتیک خود را تداوم می‌بخشند. اولوچ در ارتباط با اظهارات سلیمان سویلو که گفته بود انتصاب گماشتگان مساله‌ای حقوقی است گفت: بر خلاف سخنان سویلو، این تصمیم کاملا سیاسی بوده و قدم نخستین تصرف شهرداریها در اول آوریل گذاشته شده است.  اولوچ در ادامه افزود در این مرحله نیز، یک روز بعد از انتخابات این مساله در دستور کار قرار گرفته و این امر نیز نشان می‌دهد که چنین تصمیمی کاملا سیاسی است.

   اولوچ در بخش دیگری از اظهارات خود سخنان اردوغان را در زمان کارزار انتخاباتی یاد آور شده و گفت: اردوغان در آن دوره خطاب به کردها می‌گفت: حتی اگر انتخاب نیز شوند، ما جلوی آنها را می‌گیریم. ما مدیریت [شهرداریها] را برعهده می‌گیریم. اولوچ با یاداوری سخنان سلیمان سویلو نیز که به عملی شدن گماشتن افراد ویژه بر شهرداریها در دو سال و نیم گذشته اشاره کرده بود و گفته بود که ما این این مدت را به ۵ سال تبدیل کرده و حزب دمکراتیک خلقها در این منطقه برجای نخواهد ماند، نیز گفت: حقوقی بودن این مساله کاملا دروغ است. این مساله کاملا سیاسی است. حاکمیت از طریق صندوق آرا به شهرداریها دست نیافته است. بر حقوق انتخابات و حقوق و آرای مردم دست گذاشته است.

مبارزه دمکراتیکمان را ادامه خواهیم داد
   اولوچ در ارتباط با فرایند حقوقی مرتبط با شهرداریهای تصرف شده از سوی آ.ک.پ نیز گفت: عیان است اثری از حقوق در ترکیه باقی ‌نمانده است. ما نقض حقوق را مشاهده می‌کنیم نقض حقوق به صورت گسترده‌ای مشاهده می‌شود. به همین دلیل نیز ما بر این باور نیستیم که این نقض مساله‌ای بیطرفانه، عادلانه و مستقل باشد. با این وجود ما مبارزه خود را در عرصه حقوقی ادامه خواهیم داد. به منظور متوقف کردن این روند، رهبری حزب ما به نهادهای مرتبط مراجعه خواهند کرد و حقوق نقض شده‌امان را استیفا خواهیم کرد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز باید تلاشهای حقوقی دنبال شوند. زیرا اگر ما از طریق حقوق بین‌المللی این مساله را پیگیری کنیم می‌توانیم به نتایج مثبتی دست یابیم. ما مبارزه حقوقی و دمکراتیک خود را در این راستا ادامه خواهیم داد.