دایه آمین:"با مبارزه و همبستگی ظلم علیه آزادیخواهان و میهن‌دوستان را ریشه‌کن کنیم"

آمنه قادری همسر شهید اقبال مرادی طی نامه‌ای از اظهار همدردی زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران پس از ترور همسر خود ابراز قدردانی کرد و خواهان گسترش هرچه بیشتر همبستگی مبارزان آزادی شد

آمنه قادری همسر شهید اقبال مرادی طی نامه‌ای از اظهار همدردی زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران پس از ترور همسر خود ابراز قدردانی کرد و خواهان گسترش هرچه بیشتر همبستگی مبارزان آزادی شد

 

دایه آمنه در آغاز نامه ضمن درود و ابراز احترام، تداوم مبارزه آزایخواهان را نشانه عشق به بشریت عنوان کرده و آنرا گرانبهاترین ارزش انسانی عنوان کرده است.

 

دایه آمنه می‌گوید:"بدون شک شهید اقبال یکی از افرادی است که تمام عمر خود را صرف مبارزه برای تحقق آرمان‌های خلق نمود و چهل سال در این راه بدون وقفه و خستگی‌ناپذیر کوشید." همسر شهید اقبال سپس وفاداری به آرمان‌های شهیدان را تداوم راه مبارزه از سوی خود و فرزندان خود عنوان کرده است.

 

دایه آمین با نام بردن از شعله پاکروان (مادر ریحانه جباری)، منصوره بهکیش و زندانیان سیاسی زن گلرخ ایرایی، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد از پیام‌های تسلیت آنان قدردانی کرده و با یادآوری اینکه "زنان همیشه جان خود را سپر دفاع از جامعه کرده‌اند" از این ویژگی به عنوان "حقیقت زندگی زنان" نام می‌برد.

 

آمنه قادری در پایان نامه ضمن تأکید بر تداوم راه مبارزه از تمام کسانی که پس از شهادت اقبال مرادی به وی قوت قلب داده‌اند قدردانی کرده و اظهار همدردی را مایه اتحاد هر چه بیشتر در مبارزه آزادیخواهی و حق‌طلبی عنوان کرده است.