بسه ارزنجان: ساکینه جانسز پیشگام جنبش آزادی زنان است

​​​​​​​بسه ارزنجان عضو شورای رهبری ک.ژ.ک در مورد زندگی ساکینه جانسز گفت:"رفیق سارا به دلیل دلسوزی و باور به آزادی، به پیشگام همه‌ی زنان مبدل شده است"

ساکینه جانسز (سارا) یکی از بنیانگذاران پ.ک.ک، که تا آخرین نفس فعالانه مشغول کارها و فعالیتهای سازمان بود. رفیق سارا همراه با فیدان دوغان (روژبین) نماینده‌ی ک.ن.ک در پاریس و لیلا شایلمز (روناهی) عضو جنبش جوانان در روز نهم ژانویه ۲۰۱۳ / ۲۰ دی ١٣٩١ در شهر پاریس پایتخت فرانسه ترور شدند

 

بسه ارزنجان عضو شورای رهبری جامعه‌ی زنان کردستان-ک.ژ.ک به مناسبت ۶مین سالگرد شهادت ساکینه جانسز و رفقایش در مورد شخصیت و مبارزات جانسز سخن گفت و یاد او را گرامی داشت. وی گفت" ترور آنها در شهر پاریس پایتخت فرانسه توسط مسئولین دولت ترک انجام شد. این کشتار را به شدت محکوم میکنم. دولت ترک هرگز نمیتواند مانع آزادی خلق و زنان کرد شود".

 

ارزنجان با اشاره به مبارزات جانسز گفت، نکته‌ی اصلی مبارزات آزادیخواهانه‌ی او، تحقیق و تفحص در مورد زندگی آزاد بود

 

هرگز دلسوزی او برای رهبری کم نشد

ارزنجان گفت، ساکینه جانسز اولین زنی بود که به پ.ک.ک پیوست، به همین دلیل دلسوزی او برای عبدالله اوجالان به شیوه‌ای قدرتمند همواره ادامه داشت و همیشه می‌گفت"رهبری همیشه به زنان نیرو می‌بخشد. در بدترین شرایط از زنان حمایت می‌کند. به زنان فرصت پیشرفت داد".

 

بسه ارزنجان افزود، "در حقیقت رابطه‌ی بین رهبری و رفیق سارا برای رابطه با زنان بود. رابطه‌ی رهبری و زنان ویژه و متفاوت است، نیرومند است و هرگز سست نمی‌شود".

 

دوست داشتن و دوستی بزرگ

بسه ارزنجان گفت؛"ارتباط میان رهبری و زنان، از دوست داشتن، احترام، باور و دلسوزی عظیمی تشکیل شده است. همزمان رابطه‌ی مبارزه است. باید در همین چهارچوب رابطه‌ی رهبری و رفیق سارا را تشریح کرد. میان رهبری و رفیق سارا هم دوست داشتن و هم رفاقتی قوی و هم مبارزاتی بود. این شیوه‌ی رابطه شیوه‌ای دوستانه بود که شخص را آزاد و به پیش می‌برد. هم زمان دوست داشتنی متفاوت و رفاقت بود".

 

به پیشگام برای همه‌ی زنان مبدل شد

ارزنجان اعلام کرد، رفیق سارا به پیشگام همه‌ی زنان جهان بدل شده است."روز نهم ژانویه /۲۰ دی زمانی که در پاریس کشته شد، به بحث روز همه‌ی دنیا تبدیل شد. بعدا همه‌ی خلق کرد و خلقهای دیگر رفیق سارا را شناختند. به خصوص زنان چپ، انقلابی، سوسیالیست، فمنیست و آنارشیست او را به خوبی شناختند. رفیق سارا نه تنها برای زنان کرد صاحب موضع و مدعی بود بلکه برای همه‌ی زنان اینگونه بود و مقاومتش در زندان پیشگام همه‌ی زنان جهان بود".

 

ارزنجان در ادامه گفت؛"زنان باید از زندگی رفیق سارا درس بگیرند. با سرمشق قرار دادن [زندگی و مبارزه رفیق سارا] زنان می‌توانند صاحب موضع و درک قوی برای مبارزات شوند. زمانی که کتاب "زندگیم همه جنگ بود" رفیق سارا خوانده شود و در مورد آن تحقیق شود، درک شخصیت و زندگی او عمیقتر خواهد شد. شخصیت و مبارزات رفیق سارا نشان داد هر چقدر بهای سنگینی داشته باشد باز هم زن می‌تواند پیروزی و زندگی آزاد را بدست آورد".

 

آنچه رفیق سارا را پیشاهنگ کرد، موضع گیریش در میان زنان بود

ارزنجان در پایان سخنانش گفت" آنچه رفیق سارا را پیشاهنگ کرده است، موضع گیریهایش در میان زنان است. به دلیل موضع گیریهایش و رادیکال بودن برای آزادی، به دلیل دلسوزی برای رؤیای آزادی، پیشاهنگ زنان کرد و خاورمیانه و جهان شده است. در مبارزات آزادیخواهانه بدون آنکه دشواریها او را سست کنند، با تکیه به اراده خویش مبارزه کرده است. شخصیتی آزاد در درون خود آفرید. به همین دلیل برای زنان پیشاهنگ و راهنمایی بزرگ است".