سه فرزندم در اعتصاب غذایند؛ "به فرزندانم مقاومت را آموختم"

مریم اربی که ۳ فرزندش در زندان علیه حصر دست به اعتصاب غذا زده‌اند گفت: "به فرزندانم که مقاومت می‌کنند افتخار می‌کنم".

فرزندان مریم اربی برای پایان حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در سه زندان مختلف در اعتصاب غذا به سر می‌برند. محمد اربی پسر مریم از ۲۶ دسامبر ۲۰۱٨ / ۵ دی‌ماه در بخش ت زندان دوزجه، ماشالله اربی دختر وی از ۵ ژانویه ۲۰۱۹ / ١۵ دی‌ماه در زندان زنان بنیان در قیسری و سرهات اربی پسر دیگر وی ۲۲ ساله در زندان دنیزلی در اعتصاب غذا به سر می‌‌برند.

مریم اربی ۶۵ ساله مادر این ۳ زندانی در مورد زندگی خود گفت: "۷ فرزند دارم. ۳ تن از فرزندانم به کوهستان رفتند و یکی از آنها شهید شده است. سه فرزند دیگر من زندانی هستند. یکی از فرزندانم ماند که او هم به دلیل فشار و آزاد دولت مجبور شد به سوییس برود. دولت هرگز دست از سر ما برنداشت. حداقل هفته‌ای یک بار به خانه ی من هجوم می‌آورند و مرا آزار می‌دهند. همیشه در مورد فرزندان کوهستانم از من سوال می‌کنند. من هم به آنها می‌گویم 'اگر شما جای آنها را می‌دانید مرا پیش آنها ببرید'. در خانه تنها من و همسرم هستیم. غیر از این دو سالمند کسی نمانده است. دولت برای ما راه دیگری باقی نگذاشت."

دایه مریم گفت، وی از سرنوشت خود راضیست."در هر شرایطی من به فرزندانم افتخار می‌کنم که اینگونه مقاومت می‌کنند. تا زمانی که وضعیت کردها اینگونه باشد فرزندان من هم مقاومت می‌کنند. من هم تا پایان پشتیبان آنها هستم."

 

"پسرم محمد چون اعتصاب غذا کرده است، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. به دلیل جراحاتش چند روز قادر به راه رفتن نبوده است. تا رهبر این خلق در حصر باشد، تا فشار و آزار این خلق ادامه داشته باشد، من از فرزندانم می‌خواهم که مقاومت خود را قدرتمندتر کنند. من به فرزندانم مقاومت را آموخته‌ام."