بیکاری ٧٩ درصدی زنان در استان سنه

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری شهری در میان زنان ١۵ تا ٢۴ ساله در استان سنه ٧٨.۶٪ اعلام شده است

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری شهری در میان زنان ١۵ تا ٢۴ ساله در استان سنه ٧٨.۶٪ اعلام شده است

 

بیکاری گسترده از بزرگترین معضلاتی است که خلق کُرد در روژهلات کردستان با آن دست و پنجه می‌زند. با وجود منابع سرشار زمینی و زیرزمینی تمام دارایی‌های کردستان از سوی جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته به آن به تاراج می‌رود و ملت کُرد هم با سیاست بیواقتدار و بیکاری فراگیر روبرو گردانده می‌شود.

در گزارش‌های مرکز آمار ایران میزان بیکاری در استانهای روژهلات از قصد بسیار کمتر از میزان واقعی اعلام می‌شود. به عنوان نمونه بر اساس آمارهای دولتی میزان بیکاری در استان سنه کمتر از ٢٠ درصد است اما مسئولان دولتی و نمایندگان نهادهای رسمی خود به نرخ بیکاری ۵٠ درصدی در استان سنه اعتراف کرده‌اند. جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای حل بحران بیکاری در روژهلات کردستان ندارد و افزایش نرخ بیکاری سرسام‌آور نشانه اعمال سیاست ترویج فقر در میان خلق کُرد است.

 

طبق گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار کشور در تابستان ٩۶، کردستان بالاترین نرخ بیکاری زنان نقاط شهری را در میان استان‌های کشور دارد؛ در گزارش مذکور که به تازگی منتشر شده، نرخ رسمی بیکاری زنان شهری ١۵ تا ٢۴ ساله در استان، ٧٨.۶ درصد و نرخ بیکاری زنان شهری ١۵ تا ٢٩ ساله هم ۶٩.۴ درصد اعلام شده است.

 

نرخ ٧٩ درصدی بیکاری زنان در استان سنه آن دسته از زنان را شامل نمی‌شود که در هفته یک ساعت شاغل هستند. با احتساب زنان مذکور میزان بیکاری زنان بیشتر از آمار ٧٩ درصدی موجود خواهد بود.