تشکیل یک گردان ویژه زنان مبارز در تل‌تمر روژاوای کردستان

افزایش زنان مبارز یگانهای مدافع زنان را بر آن داشته است که در تل‌تمر گردان تازه‌ای را برای آنان تأسیس نماید. زاگرس عگید فرمانده ی.پ.ژ در این رابطه با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

افزایش زنان مبارز یگانهای مدافع زنان را بر آن داشته است که در تل‌تمر گردان تازه‌ای را برای آنان تأسیس نماید. زاگرس عگید فرمانده ی.پ.ژ در این رابطه با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

 

گردان تازه ی.پ.ژ با نام گردان شهید گُلان گولو شناخته خواهد شد. زاگرس عگید هدف از ایجاد گردان تازه را سازماندهی بهتر مبارزان زن عنوان کرده و آنرا ثمره اراده و نیروی زنان برای پذیرش تأمین امنیت جامعه خواند که سنبل‌های انقلابیون زنان آوستا خابور، آرین میرکان، بریتان و زیلان را می‌توان در این زمره برشمرد.

 

ی.پ.ژ هویت زنان آزاد است

فرمانده ی.پ.ژ در ادامه افزود:" آوازه مقاومت، قهرمانی، مبارزه و ایستار انقلابی ی.پ.ژ در روژاوای کردستان در تمام جهان بازتاب یافت. ی.پ.ژ با نبرد علیه داعش توانایی خود را به اثبات رساند. ی.پ.ژ هویت زنان آزادی همچون آرین میرکان‌ها و آوستا خابورهاست."

 

شهدا الگوی تحقق موفقیت و دستیابی به پیروزی هستند

زاگرس عگید در ادامه افزود:"از رهبر آپو برای نیروی خود الهام می‌گیریم و از رفقایی که تا آخرین قطره خون مقاومت نموده و به شهدا ملحق می‌شوند الگو می‌گیریم. اینچنین توان پیروزی و حسرت انتقام را در دل خود به ثمر می‌رسانیم."


آزادی بدون میهن و هویت فاقد معنی است

این فرمانده ی.پ.ژ افزود:"آزادی امری بخشیدنی نیست. آزادی را باید با ذات خود حس کرد. جامعه اکنون در درک آزادی دچار اشتباه است. معنی واقعی آزادی نجات از بردگی است و مبارزه برای آزادی مبارزه برای نجات از بردگی است. اگر میهنی برای زندگی و هویت و زبانی در میان خلق‌ها نداشته باشیم پس در اینصورت آزاد نخواهیم بود."

 

ی.پ.ژ از زنان برده زنان آزاد می‌آفریند

زاگرس عگید در پایان گفتگو از تمام زنان برای پیوستن به گردان شهید گلان که مختص به زنان است دعوت به عمل آورد. اینگونه زنان می‌توانند در جامعه آزاد و اخلاقی-سیاسی نقش لایق خود را به انجام رسانند.