تصاویر ویدیویی عملیات گریلاهای کردستان در للیکان منتشر شد

​​​​​​​گریلا تی‌وی تصاویر ویدیویی عملیات نیروهای گریلا در پنجم دسامبر/ ١۴ آذرماه را که در آن چهار ارتشی رژیم غاصب ترک در للیکان کشته شدند منتشر کرد

مرکز خبررسانی و مطبوعات ه.د.پ پیشتر در این مورد اطلاعیه‌ای منتشر کرده بود:

"ساعت ٩:٢٠ روز پنجم دسامبر/ ١۴ آذرماه، نیروهای ما در منطقه سیدکان جنوب کردستان مواضع ارتش غاصب جمهوری ترکیه را در ارتفاعات للیکان هدف قرار دادند. در این حمله سنگرهای دشمن متحمل ضربات سهمگینی شد و در نتیجه انهدام یکی از مواضع، چهار ارتشی دشمن کشته شدند."