تنها زن مدال آور المپیک ایران از پرچم ایران خارج شد

کیمیا علیزاده تنها زن مدال آور ایران در طول بازیهای المپیک از پرچم ایران خارج شد.

کیمیا علیزاده تکواندوکار ۲۱ ساله ی ایرانی در پی انتشار تصاویر بدون حجاب او در تمریناتش در هلند اعلام کرد قصد بازگشت به ایران را ندارد.

کیمیا علیزاده قصد دارد در المپیک توکیو خارج از پرچم ایران به رقابت بپردازد.

علیزاده گفت میخواهد آینده‌ی دوران قهرمانیش را در آرامش و به دور از تبعیض‌ها و استفاده‌ی ابزاری مقامات ورزشی ایران از زنان مدال آور بگذراند.

طی یک سال اخیر تعداد کثیری از مدال آوران و ورزشکاران و نخبگان از پرچم ایران خارج شده‌اند.