تونجل با ١۴ زن محبوس دیگر در زندان‌های رژیم ترک دست به اعتصاب غذا زدند

​​​​​​​صباهت تونجل رییس مشترک حزب مناطق دمکراتیک و چهارده زن زندانی دیگر برای پایان دادن به حصر رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان اعتصاب غذای ١٠ روزه‌ای را آغاز کردند

با هدف پایان دادن به انزوای تحمیل شده به عبدالله اوجالان، صباحت تونجل  رئیس مشترک د.ب.پ و ۱۴ زن دیگر در زندان، برای مدت ۱۰ روز اعتصاب غذا کردند.

 

با هدف برداشتن حصر عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان و حمایت از اعتصاب لیلا گوون، امروز صباهت تونجل رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک-د.ب.پ و ۱۴ زن دیگر در بخش الف شماره ۱ کندیرای کوجالی اعتصاب غذای خود را آغاز کردند و قرار است تا ۱۰ روز به آن ادامه دهند.

 

تونجل از طرف خود و سایر شرکت کنندگان در این اعتصاب غذا پیامی منتشر کرد و گفت:

"خواسته‌های لیلا گووَن تنها خواست او نیست، بلکه درخواست میلیونها کرد و دوستان کردهاست، به همین دلیل در راه مبارزه برای آشتی، دمکراسی و آزادی خلقمان، آزادی عبدالله اوجالان باید محقق شود و این امری بدیهی است.

 

در ادامه ی این پیام آمده است: لازم است به حصر اوجالان پایان داده شود و شرایط آسایش و سلامت او مهیا شود. با همین هدف در زندان کاندرا ۱۵ زن زندانی برای مدت ۱۰ روز اعتصاب غذا را آغاز می‌کنند. ما از همه‌ی خلق کرد و نیروهای دمکراتیک می‌خواهیم تا از این خواستهای دمکراتیک ما حمایت کنند و مبارزات آزادیخواهانه را پر رنگتر کنند.

 

اعتصاب غذای لیلا گوون، پارلمانتار حزب دمکراتیک خلقها و رئیس مشترک کنگره‌ی جامعه ی دمکراتیک ک.ج.د برای شکستن حصر عبدالله اوجالان از روز ۷ نوامبر آغاز شده و در ٢۴مین روز هنوز ادامه دارد.