جوانا سنه: ایران فقط با تحول دمکراتیك می‌تواند در امان بماند

جوانا سنه با اشاره به بحران نظام سرمایه داری و تلاش آن برای تحکیم پایه های خود می گوید خاورمیانه به عنوان مهد بشریت باید با انجام تغییرات دمکراتیک و عبور از سرمایه داری، بار دیگر بشریت را در آغوش بگیرد

جوانا سنه، عضو مرکز دیپلماسی جامعه زنان آزاد شرق کردستان در مقاله ای نوشته است که ایران فقط از طریق تحولات دمکراتیك خواهد توانست از طوفانی که در راه است نجات پیدا کند. او در عین حال از زنان به عنوان نیروهای سرنوشت ساز در آینده ایران یاد کرده است.

 

جوانا سنه با اشاره به بحران نظام سرمایه داری و تلاش آن برای تحکیم پایه های خود می گوید خاورمیانه به عنوان مهد بشریت باید با انجام تغییرات دمکراتیک و عبور از سرمایه داری، بار دیگر بشریت را در آغوش بگیرد.

 

او با منفعت طلبانه خواندن مداخلات خارجی در خاورمیانه  تأکید می کند که قدرت‌های جهانی هرگونه تحول دمکراتیك در منطقه را بر خلاف منافع خود می دانند و بی ثباتی سال‌های طولانی در منطقه از این مسئله نشات می گیرد.

 

عضو مرکز دیپلماسی کژار معتقد است ابرقدرت‌های جهانی برای تأمین منافع خود طرح خاورمیانه جدید را به اجرا گذاشته اند و پس از تحولات افغانستان، عراق، تونس و لیبی، اکنون نوبت سوریه و ایران رسیده است.

 

او از جمله هدف آمریکا از فشار بر ایران را جلوگیری از گسترش هژمونی منطقەای و الحاق حکومت آن به نظم جهانی می‌داند و می‌افزاید حکومت ایران نیز همزمان با سرکوب داخلی سعی کرده است که توازنی در روابط خارجی خود برقرار کند.

 

جوانا سنه از ملی‌گرایی، دین‌گرایی و جنسیت‌گرایی به عنوان ویژگی‌های حکومت ایران یاد کرده و می گوید نظام با توسل به حذف فیزیکی و قرار دادن جامعه در معرض فقر و اعتیاد و تن فروشی، آنرا به ورطه فروپاشی کشانده تا بتواند بر آن چیره شود.

 

او با اشاره به زخم‌های اجتماعی می گوید تاریخ نشانگر آن بوده که همواره برخی طبقات به مقاومت و عصیان در برابر طبقه حاکم روی آورده اند که در این میان نقش زنان کتمان ناپذیر است.

 

جوانا سنه که معتقد است جامعه ایران به گروگان گرفته شده است، به وجود فشارهای بیشتر بر زنان تحت لوای قوانین مذهبی و سنتی پرداخته و می‌گوید سرچشمه تناقضات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را باید در انکار زنان جستجو کرد که در دوره زیست اخلاقی، منشا حیات به حساب می‌آمدند.

 

عضو مرکز دیپلماسی کژار از پرسشگری، تحقیق و ارزیابی و برداشتن گام‌های عملی، به عنوان مراحل چارەیابی مسائل یاد کرده و می‌گوید بدون شک ایران فقط در صورت تحولات دمکراتیك خواهد توانست از طوفانی که در راه است نجات پیدا کند.

 

او در همین رابطه به نیروی بالقوه زنان برای تحول اشاره کرده و می‌گوید آنها آتش زیر خاکستری هستند که اگر باد تندی بوزد، آتش انقلاب را روشن خواهند کرد.

 

جوانا سنه در ادامه به اصرار جامعه زنان آزاد شرق کردستان برای چارەیابی مسئله زنان از طریق دمکراتیك تأکید کرده و می‌گوید کژار برای این امر پروژەای تهیه کرد چون باور دارد بدون حل مسئله زن، هیچ مسئلە دیگری قابل حل نخواهد بود و هیچ جامعه‌ای بدون آزادی زنان نمی‌تواند که آزاد باشد.

 

او با دعوت زنان به همبستگی و مبارزه متحدانه برای دستیابی به حقوقشان، به بلاتکلیفی احزاب سیاسی و مانع‌تراشی آنها در برابر همکاری زنان متعلق به جریانات مختلف نیز جلب نظر کرده و آنرا موانع مردانه خوانده که باید در برابرش سرپیچی کرد.

 

جوانا سنه توضیح می‌دهد وقتی آنها پیش از ارائه نقشه راه خود تصمیم به دیدار و تبادل نظر با زنان احزاب شرق کردستان گرفتند در واقع اقدامی برای شکستن غالب‌های موجود، اعتماد به زنان و بی اعتنایی به ذهنیت مردسالاران بود.