حزب همبستگی افغانستان طی مراسمی ٨ مارس را گرامی داشتند

حزب همبستگی افغانستان روز گذشته به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن مراسمی با عنوان  با آگاهی و بسیج رزمنده، در راه رهایی زنان گام برداریم برگزار نمود.

حزب همبستگی افغانستان روز گذشتە بە مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن مراسمی با عنوان  با آگاهی و بسیج رزمنده، در راه رهایی زنان گام برداریم برگزار نمود.

 

روز گذشتە مصادف بود با ٨ مارس روز جهانی زن. حزب همبستگی افغانستان با هدف گرامی داشت این روز مراسم باشکوهی برگزار کرد. محل برگزاری این مراسم با پلاکاردهایی مزیین شدە بود.

سیلی غفار بە نمایندگی از حزب همبستگی افغانستان طی سخنانی در رابطە با روز جهانی زن گفت، وضعیت واقعی زنان افغانستان را در فریاد پردرد هزاران زن رنج دیدە این کشور بە خوبی می توان مشاهدە کرد.

 

زنان این کشور در شرایط اسفناکی بسر می بردند و دادرسی نیز ندارند. حزب همبستگی قویا معتقد است که برای رهایی از این دوزخ سوزان راهی به‌جز آگاهی، بسیج و مبارزه وجود ندارد.

 

سیلی غفار در ادامە سخنان خود افزود، بیایید روز جهانی زن را به روز تعهد برای برکندن ریشه نگون‌بختی های زنان وطن اشغال‌شده و اخوان‌گزیده ما تبدیل کنیم.

در ادامە این مراسم تعدادی از شرکت کنندگان پیامهای خود را برای حاضران قرائت کردند. آنان در راستای پیام خود با اشارە بە آنکە از اکتبر سال ٢٠٠١ تاکنون کشور افغانستان توسط امریکا اشغال شدە آمدە است، اعلام کردند، اشغال کشوری که تا به امروز ادامه داشته و مردمانش بنابر حضور طالبان، جنگسالاران، داعش و دولت پوشالی غنی در ناامنی به‌سر می‌برند، نیاز به پاسخ‌ و پیشنهاد و برنامە است. برنامە حزب همبستگی مبتنی بر حقوق بشر، برابری زنان و مردان، کشور متحد بدون تبعیض ملیتی و مذهبی می‌باشد. از همین جهت، از حزب همبستگی در مبارزه‌اش پشتیبانی خواهیم کرد.

در ادامە این مراسم پیام مبارزان سلحشور کُرد که هر روز با دشمنان تاریک‌اندیش داعش و دیگر ارتجاع به‌طور مسلحانه در ستیزاند و با ده‌ها مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند، باوجود این، از جبهەهای نبرد در عفرین و کژار در شرق کردستان پیام‌های همبستگی خود به ‌مناسبت هشتم مارچ را برای این مراسم ارسال کردە بودند کە برای حاضران به نمایش درآمد. مراسم با قرائت پیام تعداد دیگری از مهمانان ادامە پیدا کرد.