حمایت گروهی از زنان ترکیه از کمپین "چهارشنبه‌های سفید" زنان ایرانی

جمعی از زنان در شهرهای مختلف ترکیه با در دست گرفتن شال‌های رنگارنگ در خیابان‌ها از کمپین "چهارشنبەهای سفید" زنان ایرانی برای اعتراض به حجاب اجباری حمایت کردند.

جمعی از زنان در شهرهای مختلف ترکیه با در دست گرفتن شال‌های رنگارنگ در خیابان‌ها از کمپین "چهارشنبەهای سفید" زنان ایرانی برای اعتراض به حجاب اجباری حمایت کردند.

 

در هفته‌های گذشته دهها زن ایرانی در میادین و مراکز عمومی روسری‌های خود را بر چوب زده اند تا به حجاب اجباری اعتراض کنند. آنها با خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شده و بسیاری دستگیر و زندانی شدەاند.

 

صدای اعتراض آنها اما به نقاط مختلف جهان رسیده است. تصاویری از شهرهای مختلف ترکیه به دست آمده که زنان را در حال اقدام مشابه در حمایت از زنان ایرانی نشان می‌دهد.

 

از جمله در محل دادگستری آنکارا، زنان معترض شال‌های رنگین خود را در یک عکس جمعی در دست گرفتند. آنها همچنین خواستار آزادی دلشاد آکتاش, ریاست مشترک خانەهای خلق شدند که از یک هفته پیش در بازداشت بسر می‌برد.

 

همچنین تصاویر دیگری به دست آمده که زنان را در حال اقدام مشابه در شهرهای آدانا، ازمیر، استانبول، ادرنه و زونگولداغ نشان می‌دهد.