حملات هوایی و زمینی به جندرس در هم شکست

مبارزان ی.پ.ژ و ی.پ.گ پاسخی درخور به حملات ارتش غاصب ترکیه را که با حمایت هواپیماهای جنگنده از سه سو به منطقه جندرس در جریان بود داده و آنها را درهم شکستند. درگیری سنگین در روستاهای غربی حومه جندرس همچنان ادامه دارد

مبارزان ی.پ.ژ و ی.پ.گ پاسخی درخور به حملات ارتش غاصب ترکیه را که با حمایت هواپیماهای جنگنده از سه سو به منطقه جندرس در جریان بود داده و آنها را درهم شکستند. درگیری سنگین در روستاهای غربی حومه جندرس همچنان ادامه دارد

 

ارتش ترکیه و تبهکاران وی ساعت ١١:٣٠ روز دوشنبه  به روستاهای حمام، دیربلوط، آشکایا غربی، حاج اسکندر، آخجلی، تلبافلورو محمدیه سفلی در جبهه غربی بخش جندرس حملات توپخانه‌ای سنگینی نمودند. همزمان پهپهادهای تجسسی متعلق به رژیم ترکیه و هواپیماهای جنگنده بر فراز آسمان منطقه به پرواز درامدند و روستاهای مذکور را بمباران کردند.

 

ارتش تبهکار ترکیه از کمپ آوارگان عطمه روستاهای بخش شرقی جندرس را هم آماج حمله توپخانه قرار دادند و به انحای گوناگوی سعی در ایجاد ترس در میان ساکنان منطقه دارند.

 

دستاورد ترکیه اجساد نظامیان و فرار تبهکاران وابسته به اردوغان بود

مبارزان با روحیه‌ای فدایی و اراده‌ای متسحکم با سردادن شعار پیروزی تمام حملات را درهم شکستند. منابع موثق آگاه از به هلاکت رسیدن دهها تبهکار در درگیریهای دیروز این منطقه خبر دادند.

 

روز گذشته برای چندمین بار ارتش ترکیه و عناصر داعش و القاعده مرعوب ضربات انقلابیون روژاوا شدند. ترکیه پس از شکست مفتضحانه دیروز همچون همیشه به توپباران مناطق مسکونی پرداخت.