دادستان ترک برای یوکسگداغ تقاضای ۱۰ سال زندان کرد

دادگاه ترکیه اجازه حضور فیگن یوکسگداغ ریاست‌مشترک سابق حزب دمکراتیک خلق‌ها در جلسه دادگاهش را نداد. دادستان پرونده تقاضای ۱۰ سال زندان برای وی نموده است

دادگاه ترکیه اجازه حضور فیگن یوکسگداغ ریاست‌مشترک سابق حزب دمکراتیک خلق‌ها در جلسه دادگاهش را نداد. دادستان پرونده تقاضای ۱۰ سال زندان برای وی نموده است

 

رییس‌مشترک سابق ه.د.پ که هم‌اکنون در بند اف زندان کاندریا در ترکیه نگهداری می‌شود، اجازه حضور در جلسه دادگاه خود را نیافت. جلسه دادگاه وی در شعبه دوم جرائم کیفری مرسین، به اتهام "تبلیغات برای سازمان [ک.ج.ک] و تلاش برای تضعیف وجهه دولت جمهوری ترکیه" برگزار شد.

 

اگرچه وکلای یوکسگداغ در این جلسه حضور یافتند اما قاضی اجازه حضور مستقیم وی برای دفاع از خود در دادگاه را نداد و جلسه بدون حضور وی انجام شد. درخواست دادستان با اعتراض وکلا مواجه شده و آن‌ها از قاضی درخواست تعویق جلسه دادگاه برای تکمیل دفاعیه نموده‌اند.

 

جلسه دادگاه تا روز ۹ اکتبر (۱۷ مهرماه) به تعویق انداخته شد.