دادگاه آنکارا رأی به تداوم حبس ریاست مشترک سابق ه.د.پ داد

دادگاهی در ترکیه رأی به ادامه حبس فیگن یوکسکداغ، ریاست مشترک سابق حزب دمکراتیك خلق‌ها داد.

دادگاهی در ترکیه رأی به ادامه حبس فیگن یوکسکداغ، ریاست مشترک سابق حزب دمکراتیك خلق‌ها داد.

 

فیکن یوکسکداغ که از ماه نوامبر سال ٢٠١۶ تاکنون در زندان به سر می برد یکی از چندین هزار گروگان سیاسی حزب حاکم ترکیه است.

 

او امروز در دادگاه جرائم سنگین آنکارا محاکمه شد.

 

یوکسکداغ در اعتراض به محدود شدن حق دفاع و عدم امکان دسترسی به پرونده خود از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کرد.

 

روکن گولاغاجی وکیل او در دادگاه خواستار آزادی موکل خود شد.

 

دادگاه آنکارا اما ر‌أی به ادامه حبس فیگن یوکسکداغ داد. موعد بعدی جلسه دادگاه، ٢۴ سپتامبر اعلام شده است.

 

مقامات قضایی ترکیه برای او درخواست دهها سال حبس کرده‌اند.