دختران خیابان انقلاب همچنان به نابرابری‌ها و قوانین ضد زن اعتراض میکنند

یکی از دختران خیابان انقلاب با انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی میگوید اعتراضات خود را به یک روز محدود نمی کنند

میادین وخیابان‌های  تهران به محل مبارزه زنان ایرانی بدل شده است. یکی از دختران خیابان انقلاب با انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی میگوید اعتراضات خود را به یک روز محدود نمی کنند.

روز گذشته ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که طی آن یکی از دختران خیابان انقلاب با اشاره به یکم ماه مه روز جهانی کارگر میگوید تلاشهایمان برای مبارزه با قوانین زن ستیز و حجاب اجباری به یک روز منتهی نمی شود.

 

او میگوید تا رسیدن به خواسته هایمان تلاش خواهیم کرد و از پای نمینشینیم.

 

چند روز پیش نیز ویدئویی از یک زن دیگر در متروی تهران منتشر شد که به مناسبت روز کارگر به نابرابری‌ها و قوانین ضد زن اعتراض می‌کند. نام این زن که از تکثیر دختران خیابان انقلاب صحبت می‌کند مشخص نیست.