دختران شین آبادی مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند

دختران آسیب دیده در آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر پس از یک هفته انتظار بی‌حاصل برای دیدار با وزرای بهداشت و آموزش و پرورش، امروز مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

دختران آسیب دیدە در آتش سوزی مدرسە شین آباد پیرانشهر پس از یک هفتە انتظار بی‌حاصل برای دیدار با وزرای بهداشت و آموزش و پرورش، امروز مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

 

حسین احمدی نیاز وکیل تعدادی از دختران شین آبادی طی مصاحبەای اعلام کرد این دختران در اعتراض بە عدم پاسخگویی مسئولان ذیربط در مورد پی گیری روند درمانشان مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

 

او گفته بخاطر معطلی یک هفتە ای ملاقات با وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و عدم حصول نتیجە، دختران شین آبادی اقدام بە تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری کردەاند.

 

آذرماه ۱۳۹۱، یک کلاس درس مدرسه ابتدایی روستای شین‌آباد از توابع شهرستان پیرانشهر دچار آتش‌سوزی شد و از ۳۷ نفر دانش آموزان آن ۲۹ نفر دچار سوختگی شدند.

دختران قربانی و خانوادەهای آنها از آنزمان تاکنون در ادارات و مراجع رسمی ایران به دنبال کمک هزینەهای درمان بوده‌اند.