دختر هفت ساله افغانستانی توسط شوهرش کشته شد

روز گذشته مقامات محلی ولایت بادغیس در شمال‌غربی افغانستان از قتل یک دختر خردسال توسط شوهرش خبر دادند.

روز گذشتە مقامات محلی ولایت بادغیس در شمال‌غربی افغانستان از قتل یک دختر خردسال توسط شوهرش خبر دادند.

 

نقیب الله امینی، سخنگوی فرماندهی پلیس بادغیس روز گذشتە طی سخنانی گفت این دختر بچە هفت ساله که "حامیه" نام داشت یکشنبە شب توسط شوهرش خفه شده است.

 

او می‌گوید حدود ده سال پیش بین دو خانواده قتلی صورت گرفته و حامیه دو سال پیش به اساس توافق بین دو خانوادە بە عنوان بد دادن به نکاح شرف الدین درآمده است.

 

بد دادن، از رسوم غیرانسانی جامعه مردسالار در بعضی مناطق افغانستان است که بر اساس آن خانواده قاتل برای پایان انتقام جویی، دختری را به خانواده مقتول می‌دهند.

 

شرف‌الدین پس از قتل حامیه فرار کرده و پلیس پدر حامیه را که عامل این ازدواج اجباری است، بازداشت کرده است.

 

این رویداد در روستای جوزآغا در استان (ولسوالی) قادس رخ داده است.

 

پلیس بادغیس می‌گوید قادس از مناطق امن ولسوالی بادغیس است اما فقر از دلایل عمده خشونت‌های خانوادگی در این منطقه است.