در راه مبارزه حق‌خواهی خلقش جانباخت

گلستان فرامرزی سال ٢٠٠۵ گفته است:"سعی دارم لایق خواسته‌های خلقم، رهبر آپو و تاریخ باشم" و اینگونه به صفوف گریلا پیوست. گلستان سال ٢٠١٢ به کاروان شهیدان راه آزادی کوردستان ملحق شد

   جنبش آزادیخواهی کوردستان و جنبش آزادی زن برای پایان دادن به رژیم برده‌داری در هر چهاربخش کوردستان به سازماندهی خویش پرداخت و خلق کورد را مبارزه گسترده و همه جانبه فراخواند. گلستان فرامرزی با کد سازمانی «ژین ژن» سال ٢٠٠۵  به دلیل فشارهای رژیم استبدادی اسلامی ایران و پس از توطئه جهانی علیه عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد به صفوف گریلاهای کوردستان پیوست. ژین ژن هم زنی بود که برای زندگی جنگید. این زن روژهلات در صفوف حزب کارگران کوردستان گام‌های اولیه خویش را برای نیل به معنای حیات برداشت.

   گلستان فرامرزی گریلای یگانهای زنان آزاد- یژاستار در شهر خوی روژهلات کوردستان چشم به جهان گشود. ژین تلاش می‌نمود تا نمونه‌ای از زن مبارز عشیره شکاک باشد. ژین در کنار صداقت از لحاظ ایدئولوژیک و نظامی نیز خود را روزآمد کرد. وی در میان ارتش زنان به عنوان یک انقلابی نیرومند و با اراده شناخته می‌شد. ژین در کارزار انقلابی شهید آرژین گارزان و شهید ماهر باشقالا به شیوه‌ای نیرومند ظاهر شد.

   ژین در مناطق زاپ و خاکورک در مبارزه جای گرفت. هدف، آرمان و ایدآلهای زندگی خویش را اینگونه بیان کرده بود:"رهبری انتظار بیشتری از زنان برای مبارزه در راه آزادی دارد. به همین دلیل وظیفه ما زنان بیشتر است. تلاش دارم با چنین درکی رفتار کنم. زنان هزاران سال به بردگی کشیده شده‌اند. سعی دارم لایق خواسته‌های خلقم، رهبر آپو و تاریخ باشم."

​​​​​​​   ژین ژن در کارزار انقلابی شهید آرژین گارزان و شهید ماهر باشقالا که در مناطق شمزینان و چله استان جولمرگ علیه رژیم اشغالگر ترکیه جریان داشت شرکت کرد و در آگوست ٢٠١٢ به کاروان شهیدان راه آزادی کوردستان پیوست.