در محکومیت خشونت علیه زنان نمایندگان سازمان‌های زنان در قامشلو تجمع کردند

​​​​​​​گروهی از نمایندگان سازمان‌های زنان طی تجمعی در شهر قامشلوی روژاوا خواستار پایان هرگونه خشونت علیه زنان شدند

در ماههای اخیر موارد قتل زنان در شمال سوریه تکرار شده است.

 

در همین رابطه، دو سازمان "کنگره استار" و "سارا" و شورای زنان خودمدیریتی دمکراتیك یک بیانیه مشترک صادر کردند.

 

سارا مونا عبدالسلام که این بیانیه را قرائت می کرد گفت زنان برای کنار زدن ذهنیت مردسالاری از اجتماع بیش از این باید مبارزه کنند.

 

او هرگونه خشونت علیه زنان و سلطه جویی بر آنها را محکوم کرد و گفت افرادی که به قوانین ویژه مربوط به زنان که از سال ٢٠١۴ به این سو تصویب شده است توجه نکنند باید حساب پس بدهد.

 

سارا مونا از قتل چهار زن طی یکماه گذشته در نواحی مختلف شمال سوریه خبر داد و گفت این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست.