در چندین مرکز اروپایی فعالیتهایی به مناسبت ۲۵ نوامبر انجام شد

​​​​​​​در شهر گیسن آلمان، مارسی فرانسه، لیماسون قبرس و رو پایتخت ایتالیا به مناسبت ۲۵ نوامبر فعالیتهایی انجام شد.

گیسن

در شهر گیسن آلمان به مناسبت ۲۵ نوامبر روز مقابله با خشونت علیه زنان، میتینگی توسط مجلس زنان برچم برگزار شد.

این تجمع با یک دقیقه سکوت آغاز شد.در میانه ی میتینگ بیانیه ای قرائت شد.در این بیانیه به اهمیت این روز اشاره شد.در این بیانیه از قربانی شدن روزانه دهها زن خبر داده شده و از همه ی زنان دعوت شد تا مبارزات خود بر علیه خشونت علیه زنان را هرچه بیشتر گسترش دهند.

 

مارسی

در شهر مارسی فرانسه نیز با همین هدف تجمعی صورت گرفت. این تجمع با پیشگامی مجلس زنان آرین میرکان مارسی برگزار شد. در این تجمع تصاویر عبدالله اوجالان و سه زن مبارزی که در پاریس ترور شدند برافراشته شد.

 

در شهرهای لیماسون قبرس و رم ایتالیا نیز به همین مناسبت فعالیتهای صورت گرفت.