دستگیری و حبس سه روزنامه نگار زن از سوی پلیس ترکیه

دولت ترکیه در ادامه قلع و قمع مخالفان و منتقدان و روزنامه‌نگاران روزانه شمار بیشتری را راهی زندان می‌کند

دولت ترکیه در ادامه قلع و قمع مخالفان و منتقدان و روزنامه‌نگاران روزانه شمار بیشتری را راهی زندان می‌کند.

 

روز گذشته در عملیات پلیس ترکیه شمار زیادی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان، زینب کورتای روزنامه‌نگار است که در یورش پلیس به منزلش به نهادهای امنیتی منتقل شد. علت بازداشت او مطالب منتشر شده در شبکەهای اجتماعی عنوان شده است.

 

در عین حال حکم حبس دوازده تن از اعضا و هواداران جریانات چپگرا که به تازگی بازداشت شدە بودند صادر شده است.

دو تن از محبوسین، ایسمیناز تمل سردبیر خبرگزاری "اتکین" و هاوا جوشتان خبرنگار این خبرگزاری هستند.