دفتر سازمان زنان آزادیخواه کردستان در رانیه هدف یورش نیروهای آسایش قرار گرفت

نیروهای آسایش به دفتر سازمان زنان آزادیخواه کردستان- رژاک در شهر رانیه یورش برده و آنرا هم پلمپ کردند

نیروهای آسایش رانیه شب گذشته به دفتر سازمان رژاک در شهر رانیه حمله کرده و آنرا توقیف کردند. این مرکز تنها چهار روز پیش تأسیس شده بود.

 

رژاک سازمانی مختص به زنان در جنوب کردستان است و از حقوق زنان حمایت می‌کند. دفتر این سازمان در رانیه سه روز چهار روز پیش (٢۵ نوامبر) همزمان با مبارزه با خشونت علیه زنان در شهر رانیه تأسیس شده بود.