١٠ زن درویش زندانی دست به اعتصاب غذا زدند

به گفته وب‌سایت مجذوبان نور ده زن درویش محبوس در زندان قرچک در اعتراض به 'ضرب و جرح' و 'خشونت سیستماتیک' از سوی گارد زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

به گفته وب‌سایت مجذوبان نور ده زن درویش محبوس در زندان قرچک در اعتراض به 'ضرب و جرح' و 'خشونت سیستماتیک' از سوی گارد زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

 

اعتصاب غذای زندانیان زن درویش از روز جمعه ١۵ ژوئن/٢۵ خرداد آغاز شده است. روز چهارشنبه ١٣ ژوئن /٢٣ خرداد گزارش‌هایی از حمله مأموران زندان به زنان درویش منتشر شده بود.

 

صدیقه خلیلی مادر سپیده مرادی یکی از زنان زندانی به رادیو فردا گفته است که مسئولان زندان در پاسخ درخواست تحویل کارت تلفن از سوی زنان محبوس، زندانیان با جرایم قتل و قاچاق را وادار کرده‌اند آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهند و گارد زندان هم با شوکر و باتوم به  زنان درویش حمله کرده‌اند.

 

سازمان عفو بین‌الملل پیش از این گزارش داده بود که دراویش زن در زندان قرچک 'مورد تمسخر و آزار گفتاری از جمله دشنام‌های جنسی' قرار می‌گیرند و به خدمات درمانی دسترسی ندارند.