رئیس کل ا.س.پ و رئیس مشترک شهرداری اردیش اعتصاب غذا کردند

​​​​​​​چیچک اتلو رئیس کل حزب ا.س.پ و دیبا کسکین رئیس مشترک شهردای اردیش در زندان زنان سینجان در آنکارا به مدت ۱۰ روز اعتصاب غذا کردند

چیچک اتلو رئیس کل حزب سوسیالیست زحمتكشان-اَ.س.پ که در زندان زنان سینجان محبوس میباشد اعلام کرد، برای پشتیبانی از اعتصاب غذای لیلا گوون با پایان حصر اوجالان، برای مدت ۱۰ روز اعتصاب غذا کرده است.

 

"گوون تنها نیست"

اتلو دیروز با نزدیکان خود سخن گفته است و اعلام کرده، همراه با دیبا کسکین رئیس مشترک شهرداری اردیش وان برای مدت ۱۰ روز دست به اعتصاب غذا زده اند.

 

اتلو همچنین اعلام کرد، "درخواست لیلا گوون مشروع است و ما هم از او حمایت میکنیم.برای قدرت بخشیدن به این تصمیم باشکوه، در پنجاهمین روز اعتصابش ما هم اعتصاب غذایی به مدت ۱۰ روز را آغاز کردیم. برای آینده‌ای یکسان و آزادی همه‌ی خلق‌ها با باورها و افکار متفاوت، باید این درخواست پذیرفته شود، چون لیلا گوون تنها نیست".

 

برای حمایت از لیلا گوون در چندین کشور اروپایی و بخشهای دیگر کردستان، اعتصاب غذا آغازشده است. چندین شخصیت برجسته از جمله گولتن کشاناکو صباحت تونجل و فیگن یوکسکداغ برای حمایت از لیلا گوون و درخواستش اعتصاب غذا کرده‌اند.

 

همچنین ۶۰۰ زندانی دست به اعتصاب غذا زده اند، ازاین تعداد ۶۴ تن دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند.