رمی باگانی شهردار ژنو از جهانگردان اروپایی خواست به ترکیه نروند

رمی باگانی شهردار ژنو سوئیس در پیامی از مردم اروپا خواست ترکیه را مورد تحریم سفرهای تفریحی قرار دهند. باگانی از کمپینی که در این باره فعالیت می‌کند اعلام حمایت کرده است.

رمی باگانی شهردار ژنو سوئیس در پیامی از مردم اروپا خواست ترکیه را مورد تحریم سفرهای تفریحی قرار دهند. باگانی از کمپینی که در این باره فعالیت می‌کند اعلام حمایت کرده است.

 

شهردار ژنو می‌گوید با تحریم صنعت جهانگردی ترکیه باید جلوی تثبیت دیکتاتوری اردوغان را گرفت.

 

او می‌گوید نباید در برابر هجوم داخلی و برون مرزی ترکیه علیه کردها سکوت کنیم.

 

رمی باگانی با ابراز نگرانی عمیق از نقض حقوق بشر در ترکیه از مردم سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی دعوت می‌کند که با سفرهای تفریحی به ترکیه، هزینەهای سرکوب را برای دولت این کشور فراهم نکنند.