روایت زندانی سیاسی نرگس محمدی از نقش جمهوری اسلامی در عقب‌ماندگی نقش زنان جامعه

​​​​​​​" ۱۰زن و ۱۳۲سال زندان فقط دو عدد ریاضی نیستند، پارامترهایی برای تحلیل نظامی هستند که مدعی رأفت اسلامی، موازین انسانی و فرامین الهی و البته توأم با آزادی و دموکراسی است"

نرگس محمدی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در چهلمین سالگرد انقلاب ایران از وضعیت زنان زندانی سیاسی و بخصوص زنان محبوس در اوین می‌نویسد.

 

وی با اشاره به وضعیت زنان در جهان و پیشرفتهای آنان و مقایسه با زنان ایران عامل عقب ماندگی زنان در ایران را رژیم ایران می‌داند.

 

نرگس محمدی سپس با اشاره به وضعیت زنان عقیدتی سیاسی محبوس در زندان اوین، از احکام سنگین آنها می‌گوید. به گفته‌ی وی ۲۵ زندانی سیاسی عقیدتی زن در زندان اوین حضور دارند که در مجموع به ۱۷٨سال زندان محکوم شده‌اند.

 

از میان این ۲۵ زن زندانی در اوین، ۱۰ زن در مجموع به ۱۳۲ سال زندان محکوم شده‌اند. یعنی این ده نفر احکام بالای ۱۰ سال زندان دارند.

 

همچنین نرگس محمدی اعلام کرده است، از میان ۲۵ زن سیاسی عقیدتی محبوس در اوین، ۱۵ تن بر طبق قانون مشمول آزادی مشروط هستند اما این قانون اعمال نمی‌شود و مانع آزادی این زنان می‌شوند.