روحیه‌ای که در تبسم‌های مبارزان ی.پ.ژ در شهر رقا موج می‌زند

دو مبارز یگانهای مدافع زنان با زمزمه ترانه‌های انقلابی در شهر رقا، پایتخت خودخوانده داعش را به لرزه در می‌آورند

دو مبارز یگانهای مدافع زنان با زمزمه ترانه‌های انقلابی در شهر رقا، پایتخت خودخوانده داعش را به لرزه در می‌آورند

اینجا رقا است. مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک در حال نبرد با تبهکاران داعش برای آزادکردن این شهر هستند. رقا پس از سه سال اشغال از سوی گروه تبهکار موسوم به داعش عرصه نبرد مابین سربازان تحجر و سیاهی با مبارزان روشنایی و آزادی است. در عملیات آزادسازی شهر رقا مبارزان زن نقش پیشاهنگی را برعهده گرفته‌اند. در نگاه مبارزان شادی و آرامش را می‌توان به وضوح مشاهده کرد. این مبارزان دو دلیل برای شادی و آرامش خود دارند. اول اینکه رفقای زن را مواضع مقدم نبرد با داعش را ملاقات نموده‌اند و دوم اینکه در رقا، داعش را روزانه با ضربات مرگبار به نابودی سوق می‌دهند.

یکی از مبارزان به خبرنگار ما می‌گوید به دلیل تداوم جنگ با داعش مدتی است که از رفقای خود خبری نگرفته‌اند و به همین دلیل برای ملاقات آنان به مواضع آنان رفتند. تبسم از صورت این مبارز زن حاکی از شکست داعش در رقا است.

دو مبارز ی.پ.ژ پس از دیدار با همرزمان خود در حال بازگشت به مواضح خود هستند. یکی از آنان گفت:" کوچه‌های رقا را ببینید. اکنون ما به محل استقرار خود برمی‌گردیم. این محله‌‌ها آزاد شده‌اند و دیگر خطری شهروندان را تهدید نمی‌كند. تبهکاران داعش اکنون از اسحله قرناس استفاده می‌كنند."

سپس ادامه می‌دهد:"در حال حاضر رفقا دارند میادین مین داعش را خنثی می‌کنند."

با خوشحالی ناشی از دیدار با رفقا و تحمیل ضربات مرگبار بر داعش در مرکز خودخوانده این گروه جنایت‌کار، زمزمه‌ ترانه‌های انقلابی را از سر می‌گیرد و به راه خود ادامه می‌دهند.