روزنامه‌نگار زن انگلیسی: ما از مبارزه زنان کورد الهام می‌گیریم

امیلی آپل، روزنامه‌نگار انگلیسی: ما برای الهامگیری و اموختن مبارزه در این کنفرانس شرکت کرده‌ایم/ پریخان احمد کریم حقوقدان پاکستانی: لازم است تمامی زنان در کوردستان حضور یافته و با شیوه‌های مبارزات زنان آشنا شوند.

زنانی از شهرهای مختلف ترکیه و اروپا در سومین کنفرانس دیدار زنان که از سوی جنبش زنان آزاد برگزار می‌شود، گردهم آمده‌اند با شعار ما زن هستیم، ایستادگی برای آزادی و تغییر؛ در آمد حضور یافته‌اند. زنان خارجی اعلام کردند که برای الهام و آموختن از شیوه‌های مبارزاتی زنان کورد در این کنفرانس شرکت کرده‌اند.

  امیلی آپل از روزنامه‌نگاران انگلیسی اعلام کرد که مبارزات زنان کورد بر زنان انگلیسی تاثیرگذار بوده است. ما مبارزات زنان در کوردستان را بسیار قدرتمند، بسیار پر شور و به عنوان الهامی برای خود ملاحظه می‌کنیم. ما با زنان کورد که در ترکیه هستند دیدار داشته و مشاهده کردیم که آنها چگونه خود را سازماندهی می‌کنند. برای نمونه مشاهده می‌کنیم که در تمامی احزاب و کنگره‌ها زنان مقامی برابر با مردان داشته و از سیستم ریاست مشترک پیروی می‌کنند. در انگلستان بسیاری اطلاع ندارند که در کوردستان و ترکیه زنان چنین قدرتمند بوده و چنین سیستم قدرتمندی از زنان وجود دارد. در واقع مبارزه و سازماندهی زنان در اینجا، از سازماندهی زنان در اروپا بسیار قدرتمندتر است.

الگوبرداری از مدل سازماندهی زنان کوردستان

امیلی آپل اظهار داشت که هم در سطح جامعه مدنی و هم در سطح سیاسی، آنها مدل زنان کورد را به عنوان الگویی برای خود ملاحظه کرده و تلاش می‌کنند تا این مدل را در سطح سازمان‌های خود اجرایی کنند. حضور در اینجا، حضور زنان انگلیس در میان حمایتهای زنان کورد و سازماندهی زنان وضعیتی خاص به شمار می‌رود. در انگلستان ما یک گروه کوردی داریم که در صفوف مقدم جای گرفته و مبارزات خود را ادامه می‌دهند.

ترس از افکار ما

امیلی آپل در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که در انگلستان نیز بر کوردها خشونت اعمال می‌شود، تلاش می‌شود تا از طرق قانونی بر کوردها فشار وارد آورده و آن را از طریق سیستم سرمایه‌داری تعمیق کنند، ما برای ایجاد جهانی بهتر به نبرد دست می‌زنیم. آنها از فکر ما می‌ترسند. اما ما نیز به عنوان زن، همواره صدای خود را طنین‌انداز نموده و مبارزه خود را ادامه می‌دهیم.

پروژه‌ها و اقدامات زیادی برای پیگیری داریم

امیلی آپل در ادامه افزود: با حمایت و همراهی زنان اینترناسیونال انقلاب را رقم خواهیم زد. صدای ما طنین‌انداز خواهد شد. حتی اگر دولت تلاش داشته باشد که ما را نیز خفه کند، صدای ما همچنان طنین‌انداز می‌شود. ما می‌توانیم در مقابل فاشیسم، در جبهه انقلابی قرار گیریم. پروژه‌ها و اقدامات فراوانی برای پیگیری داریم. ما زنان همگام و همراه با یکدیگر می‌توانیم به آزادی دست یافته و با هم به پیروزی برسیم.

محدودیت زنان در عرصه سیاسی

پریخان احمد کریم، حقوقدان پاکستانی نیز که از طریق هولیر برای شرکت در کنفرانس جنبش زنان آزاد عازم آمد شده بود اعلام نمود که این دیدار برای زنان هر چهار بخش کوردستان بسیار مهم بوده و زنان می‌توانند از تجارب متفاوت خود بهره گیرند. زنان برای حضور در احزاب سیاسی و مدیریتی مبارزه می‌کنند، اما از سوی دیگر زنان در عرصه سیاسی با محدودیت مواجه می‌شوند. شمار آنها در عرصه سیاسی مشهود نیست. مردان بیشتر از زنان، در این عرصه فعال هستند. امیدوارم که زنان بتوانند اهداف خود را در آینده تحقق بخشند، لازم است که ما به منافع کلی تمامی زنان فکر کرده و بر این مبنا نیز عمل کنیم.

بدون اتحاد پیشرفتی حاصل نمی‌شود

پریخان کریم در بخش دیگری از سخنان خود افزود که زنان در وهله نخست باید از اتحاد درونی برخوردار بوده و همانند زنان باشور، باکور و روژاوای کوردستان متحد شویم. من براین باورم که در هر چهار بخش کوردستان ما می‌توانیم به اتحاد دست یابیم. اما در صورتیکه در این مسیر به موفقیتی دست پیدا نکنیم، نمی‌توانیم به پیشرفت دست یافته و تغییر و تحول اجتماعی را ایجاد کنیم.