روزشمار راه دشوار سربلندی- بخش دوم و پایانی

لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جوامع دمکراتیک کردستان، ک.ج.د سرانجام دولت ترک را به برداشتن گامهایی در راستای حل مساله انزوای رهبر آپو مجبور کرد.

  ریاست مشترک کنگره جوامع دمکراتیک ک.ج.د که به دلیل انزوای تحمیلی بر رهبر کرد مدت ۷ ماه است دست به اعتصاب غذا زده است، با اعتصاب غذایی که با پیشاهنگی وی در کردستان، ترکیه و دیگر مناطق جهان آغاز شده است، دولت ترک را به برداشتن گامهایی در راستای حل مساله انزوای رهبر آپو مجبور کرد. بخش نخست این یادداشت روز گذشته انتشار یافت. اکنون بخش دوم و پایانی یادداشت را بخوانید.

  در این میان حزب دمکراتیک خلقها نیز با شعار 'در صدمین روز اعتصاب همگام با لیلا پیش به سوی درهم شکستن حصر' از ۱۵ مرکز و از ۷ مسیر به سوی آمد عزیمت کردند. به رغم حملات دولت ترک، وکلا خود را به آمد رسانده و در مقابل منزل لیلا بیانیه‌ای منتشر کردند. دختر لیلا، سبیحه تمیزکان، سخنگوی ریاست مشترک نهادهای ک.ج.د زلال بیلگین و دیگر فعالان جنبش زنان آزاد، فیگن اکتی نیز در این برهه همراه و همدم لیلا بوده‌اند. این سه زن در تمامی این دوره شاهدی بر مقاومت بی نظیر لیلا بوده‌اند.

  اعتصاب غذایی که از ۱۶ دسامبر در ۱۰ زندان و با مشارکت ۳۶ زندانی شروع شده بود در اول ماه مه با مشارکت تمامی زندان خزب کارگران کردستان و حزب زنان آزاد کردستان تداوم یافت. اعتصاب غذای ۱۴ فعال سیاسی کرد در استراسبورگ نیز وارد ۱۶۱ روز شد، وکلای حزب دمکراتیک خلق‌ها درسیم داغ در ۳ مارس، طیب تمل و مراد ساریساچ در ۸ مارس در آمد دست به اعتصاب غذا زدند. در هولیر نیز ناصر یاغز ۱۸۶ روز از اعتصاب غذای بدون بازگشت خود را به ادامه می‌داد. در مخمور فادیله توک نیز وارد ۱۳ روز از اعتصاب غذای خود شده بود. هریم محمود در گرمیان جنوب کردستان نیز ۹۱ روز از اعتصاب غذای خود را سپری می‌کرد. در این میان اعتاصب کنندگانی که از زندان نیز رهایی ریافتند، دست از اعتصاب خود برنداشته و در منازل خود اعتصاب غذا را تداوم بخشیدند. اعتصاب غذای سدات آکین در الیه ۱۳۹ روز، غربت اکتیرن در مردین ۹۶ روز، سمرا آلکان در علی آقای ازمیر ۱۰۴ روز، احسان سینمیش در کوچوک چکمجه استانبول ۸۸ روز در منازلشان ادامه یافته است. عصمت ییلماز، صالح تکین، سویجان یاشار، بیلال اوزگزر در ساختمان حزب دممکراتیک خلق‌ها در آمد نیز از ۳ مارس دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این عده نیز بعد از دست زدن به اعتصاب غذا دستگیر شدند و به رغم زندانی شدن اعتصاب غذای خود را ادامه داده‌اند.

  در شهر کرفلد آلمان نیز در ۲۰ فوریه، اوغور شاکار در اعتراض به انزوای تحمیلی سنگین علیه اوجالان خود را به آتش کشید و در ۲۲ مارس جان خود را از دست داد. زولکف گزن در ۱۷ مارس زندان گروه F-۲ زندان تکیرداغ، آیتن بچت در ۲۳ مارس در زندان گبزی، زهرا ساغلم در ۲۴ مارس در زندان گروه A زندان اولتو، مدیا چنار در ۲۵ مارس در زندان گروه E مردین در اعتراض به حصر به زندگی خود پایان دادند. اونچا آکیجی در ۲۹ مارس در زندان زنان شاکران به اقدامی فدایی دست زده و در اول آوریل جان خود را از دست داد. سیراچ یوکسک نیز در ۲ آوریل در زندان گروه T-۲ عثمانیه و ماهسوم پامای نیز در ۵ آوریل در زندان فوق امنیتی خارپت با همان هدف به حیات خود پایان دادند.

 

روزه مرگ ۱۵ زندانی و سومین گام دولت

  در زندان باکرکوی زنان ترکیه، نسرین آکگل، شکران آیدین، زوزان چیچک؛ در زندان زنان گبزی نیز آردل چشمه، آسلی دوغان؛ در زندان فوق امنیتی وان احمد آنیگی، اوزهان جیهان، ودات اوزاگار، احسان بولوت، ارول چنگیز و در زندان گروه D آمد، ارگین آکهان، انور دورماز، احمد توپکایا، هالوک کاپلان و فرهاد تورغای و در مجموع ۱۵ نفر از زندانیان حزب کارگران کردستان و حزب زنان آزاد کردستان در ۳۰ آوریل سال ۲۰۱۹ روزه مرگ را آغاز کردند. این گروه ۱۵ نفره طی بیانیه‌ای اعلام کردند که: باید همه بدانند که علیه فشار و ستم فاشیسم ما هیچگاه دست از مقاومت برنخواهیم داشت.

  دولت ترک زمانی که دریافت ملاقات ۱۵ دقیقه‌ای محمد اوجالان با رهبر خلق کرد نمی‌تواند مقاومت را به عقب نشینی وادارد سومین گام خود را نیز برداشت. در هفتمین ماه از تداوم اعتصاب غذا، دولت ترک واکنش مثبتی را نسبت به ۸۱۱ درخواست وکلا برای ملاقات با رهبر خلق کرد از خود نشان داد. اما به منظور خاتمه دادن به حصر گام مثبتی برداشته نشد. در بیانیه‌ای که با امضای اوجالان و سه نفر از زندانیان همراه وی، تصمیم به ادامه اعتصاب غذا به خود اعتصاب کنندگان محول شد. بعد از نشست خبری وکلای اوجالان، لیلا گوون و وکلای حزب دمکراتیک خلقها که به اعتصاب پیوسته‌ بودند گفته شد که با یک دیدار صرف، حصز پایان نیافته و اعلام نمودند تا زمانیکه مطالبات آنان به تمامی تحقق نیابد، اعتصاب غذا ادامه خواهد یافت. دنیز کایا به نمایندگی از سوی زندانیان حزب کارگران کردستان و حزب زنان آزاد کردستان اعلام نمود، تحت هر شرایطی، تا زمانیکه انزوای رهبر آپو خاتمه نیابد، به هیچ نحوی ا انحا، قدمی به عقب نخواهند گذاشت. از همین رو بود که گروه دوم زندانیان حزب کارگران کردستان و حزب زنان آزاد کردستان از ۱۰ ماه مه اعتصاب غذای خود را به روزه مرگ تغییر دادند.

  اما به رغم این اقدام بی نظیر، ملاقات وکلا بعد از ۲ ماه مه با رهبر خلق کرد ادامه نیافت. درخواست ملاقات وکلا و خانواده‌ی اوجالان از سوی دولت مورد پذیرش واقع نشد. در این میان وزیر دادگستری دولت ترک، عبدالحمید گل اظهار داشت که دادستانی ترک تصمیم به ممنوعیت دیدار با اوجالان را رفع کرده است. از همین رو ملاقاتها می‌توانند ادامه داشته باشند. رئیس حزب نژادپرست، دولت باخچلی نیز اظهار داشت امکان ملاقات وکلا امکان پذیر است. سخنگوی دولت نیز این مساله را تایید کرد.

 

اقدامات مادران

  بعد از آنکه اعتصابهای غذا وارد چهارمین ماه خود شدند، با پیشاهنگی مادران و اقوام زندانیان سیاسی مقاومت در عرصه دیگری دنبال شد. به رغم تمامی محدودیتهای نیروهای دولتی و حمله علیه فعالانی که در مقابل زندان گبزی دست به تحصن زده بودند، فعالیتهای گسترده‌ای در میدان اسن یوروت و پارک کوشویولوی آمد، زندان باکرکوی، پارک عصمت اینونو در آدانا صورت گرفتند. مادران روسری سپید علیه ستم و ظلم نیروهای دولت ترک به مقاومت دست زده و در آنکارا با مقامات دولتی دیدار کردند. فیگن اکتی از فعالان جنبش زنان آزاد که در این مدت همراه لیلا گوون بوده است به روزنامه ینی اوزگور پلتیکا گفته بود  که لیلا به موضوع ملاقات وکلا با اوجالان اشاره و گفته است که او حق دارد که باور داشته باشد این انزوا خاتمه خواهد پذیرفت. من خواستم که در این تاریکی صدایم طنین انداز باشد، نمیدانم کسی صدایم را شنیده است یا نه؟ کسی من را دیده است یا خیر؟ من در زندان بودم، در جایی که شدیدا در تلاش بودند تا اثری از سیاست در آن نباشد، من خواستم در این تاریکی فریاد باشم. شاید حزب من، من را مورد انتقاد قرار دهد؛ در حالیکه ما در ترکیه سیاست ورزی می‌کنیم تو چرا اینگونه فعالیت می‌کنی؟ سه چهار ماه در ارتباط با دست زدن به این اعتصاب با خودم فکر کردم. در زندان فرصت و امکانات بسیار کمی در اختیار داشتم، روزنامه‌ای به دستم نمی‌رسید. فقط روزنامه جمهوریت به زندان می‌رسید. در زندان رادیو ممنوع بود.

  ... و سرانجام طی روزهای اخیر ملاقات رهبر آپو با وکلا با پاسخ مثبت دولت ترک روبرو شده است.  روز پنجشنبه رزان ساریجا و نوروز اویسال عازم امرالی شده و مجددا با رهبر خلق کرد ملاقات کردند. وکلا روز جمعه اطلاعات اندکی را در ارتباط با دیدار خود با اوجالان به اطلاع عموم رسانده و اظهار داشتند نظرات اوجالان را در ارتباط با اعتصابهای غذا به زندانیان اعتصاب کننده و مقاومان انتقال خواهند داد، و در خاتمه در مدت زمانی کوتاه برآیند دیدار با رهبر آپو و گفتوگو با زندانیان را به اطلاع افکار عمومی خواهند رساند.