زنان آزاد سوسیالیست حمایت خود را از اعتصاب غذای لیلا گووَن اعلام کردند

​​​​​​​زنان آزاد سوسیالیست- ژاس در پیامی به مقاومت لیلا گووَن که اکنون در ٣٣مین روز اعتصاب غذاست درود فرستاده و خواهان حمایت همگانی از وی شده‌اند

در پیامی که زنان آزاد سوسیالیست منتشر کرده‌اند مقاومت لیلا گووَن را ایستار زنان پیشاهنگ علیه فرادستی مردسالار، استعمارگری و فاشیسم خواندند و از وی به عنوان نماینده نیروهای تحولات دمکراتیک قنقلابی، خلق‌های تحت ستم و زنان نام برده‌اند.

 

نقش تاریخی اوجالان

در پیام بر نقش تاریخی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در مبارزه علیه فاشیسم و استعمارگری بر کردستان و خاورمیانه تأکید شده  و با یادآوری ٢٠ سال حصر اوجالان در زندان امرالی آمده است:"دستورالعمل‌ها و روشنگری‌های وی در قیام‌های خلقی تا عملیات گریلایی، از مقاومت‌های خودمدیریتی تا زندانیان دربند هر عرصه‌ای را در برگرفته است. در انقلاب و مبارزه شمال و شرق سوریه نقش وی بسیار مهم و تاریخی است."

 

خطمشی مقاومت ما را به هم می‌رساند

زنان آزاد سوسیالیست اعتصاب غذای لیلا گووَن را فراخوان به گسترش هر چه بیشتر مبارزه برای کسب پیروزی خوانده و افزوده‌اند:"این مقاومت و پیام رفیق لیلا، در عین حال هشداریست به تهدیدها و حملات دولت ترک به انقلاب ما زنان در روژاوا، ما آتش انقلاب و مقاومت روژاوا را به شمال کردستان و ترکیه می‌بریم، خطمشی مقاومت لیلا گووَن ما را بهم پیوند داده و اراده و فعالیت‌های زنان را گسترش دهیم."