زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع خارجی باید مجوز بگیرند

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفته همه زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می کنند، حتما باید از استانداری ها مجوز یا پروانه ازدواج با اتباع خارجی را بگیرند

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفته همه زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می کنند، حتما باید از استانداری ها مجوز یا پروانه ازدواج با اتباع خارجی را بگیرند. او گفته کودکان این زنان در صورتی می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند که تا هجده سالگی از کشور خارج نشوند و نهادهای امنیتی هم صدور اقامت را تأئید کنند.

 

ایران با حکومتی فرقەای و اجتماعی مردسالار، از جمله بدترین کشورهای جهان برای زنان است.

 

طبق قوانین ایران، تابعیت ایرانی نمی‌تواند از طریق زنان به فرزند و یا همسر منتقل شود. منطق قانون‌گذاران ایران این بوده که هویت فقط از طریق مردان منتقل می‌شود.

 

سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال اعلام کرده همه زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع خارجی باید از استانداری‌ها مجوز بگیرند تا اگر صاحب فرزند شوند، گواهی ولادت اتباع خارجی دریافت کنند.

 

او گفته فرزندان حاصل این نوع ازدواج اگر ١٨ سال داخل ایران بمانند و تا یک بعد از آن نیز به خارج از کشور نروند و این موضوع نیز توسط نیروی انتظامی و دیگر مسئولان ذیربط تایید شود، می توانند تابع دولت ایران شوند .

 

قوانین فاشیستی علیه زنان در حالیست که طبق قانون اساسی، اطفالی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشند ایرانی محسوب می شوند و برای آنها شناسنامه صادر می شود.

 

دهها هزار شهروند ایرانی و صدها هزار پناهجوی خارجی در ایران بدون کارت هویت زندگی می‌کنند و از هیچ امکاناتی نمی‌توانند استفاده کنند.