زنان ایرانی به مبارزه علیه تبعیض و حجاب اجباری ادامه می‌دهند

زنان ایرانی به مبارزه خود علیه حجاب اجباری ادامه می‌دهند و مزاحمت مأموران انتظامی و بسیج را به تصویر می‌کشند

زنان ایرانی به مبارزه خود علیه حجاب اجباری ادامه می‌دهند و مزاحمت مأموران انتظامی و بسیج را به تصویر می‌کشند

 

کمپین چهارشنبەهای سفید، ویدئوی جدیدی منتشر کرده که مشاجره یک زن سرنشین خودرو با یک مرد مزاحم را نشان می‌دهد.

مرد مزاحم که از اعضای نهاد ضدارزشی بسیج است در حال تذکر به یک زن برای رعایت حجاب اسلامی(!) می‌باشد. زنی که مورد مزاحمت قرار گرفته است به این فرد یادآوری می‌کند که این مسئله ربطی به او ندارد.

 

در هفتەها و ماههای گذشته، زنان بسیاری در ایران با برداشتن روسری، به حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند.

 

آنها همچنین تصاویر اعتراضات خود که بعضا به درگیری و مشاجره با مأموران و بسیج منجر شده را منتشر کرده‌اند.

 

صدور احکام سنگین زندان برای زنان معترض نتوانسته که جلوی ادامه این اعتراضات را بگیرد.